Liselotte Højgaard udnævnes til ridder af Æreslegionen [fr]

Den 13. maj 2015 udnævnte Frankrigs Ambassadør Liselotte Højgaard til ridder af den franske orden, Æreslegionen - den fornemste hædersbevisning som tildeles af den franske stat.

Liselotte Højgaard hædres for sin store betydning inden for dansk forskning, sit enestående arbejde for lægevidenskaben og sit engagement for at øge det videnskabelige samarbejde mellem Frankrig og Danmark. I forbindelse med udnævnelsen blev der holdt en reception på det Thottske Palæ, hvor mange personligheder fra den danske forskningsverden var mødt op sammen med æresgæstens nærmeste familie og venner: departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uffe Toudal Pedersen, forskningschef for Lundbeckfonden, Anne-Marie Engel, den tidligere administrerende direktør for INSERM, og formand for AVIESAN, André Syrota etc.

JPEG

JPEG

Liselotte Højgaard er kliniklæge og forsker med internationalt omdømme, og hun besidder betydningsfulde poster både inden for forskningspolitik og på akademisk niveau. Hun leder Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet, som er en af de største og mest produktive i Europa. Hun er ligeledes klinisk professor i medicin og teknologi på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og på DTU. Derudover har hun siden januar 2013 været formand for bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, hvor hun arbejder for internationaliseringen af dansk forskning. På europæisk plan har hun besiddet flere vigtige poster, så som formand for European Medical Research Councils i perioden 2006-2012, og hun præsiderede konferencen « Copenhagen Research Forum », som gik forud for udfærdigelsen af EU’s 8. rammeprogram Horizon 2020.

Liselotte Højgaard har tæt kontakt til den franske forskningsverden. Hun er medlem af INSERMS bestyrelse og har deltaget ved officielle franske besøg, hvor hun har præsenteret de fransk-danske samarbejdsmuligheder inden for forskningsområdet. Endelig er Liselotte Højgaard medlem af videnskabskomitéen for NGO’en Biovision – The World Life Sciences Forum, som har den franske Præsident François Hollande som protektor.

Dernière modification : 22/05/2015

til top