Den franske hærchef, general Bertrand Ract-Madoux, besøgte sin danske modpart [fr]

Den franske hærchef, general Bertrand Ract-Madoux, besøgte sin danske modpart, general Per Ludvigsen, i København d. 27. januar 2014.Formålet med hans besøg var at drøfte mulighederne for at styrke de bilaterale relationer mellem den danske og den franske hær.
General Ract-Madoux aflagde også et besøg hos forsvarschefen, general Peter Bartram. Alle parter udtrykte et ønske om at forstærke det militære samarbejde mellem vore to lande.

Derudover indeholdt programmet et besøg på Livgardens Kaserne ved Rosenborg (http://forsvaret.dk/LG/Nyt%20og%20Presse/Nyheder/Pages/FranskH%C3%A6rchefbes%C3%B8gerDenKongeligeLivgarde.aspx), som blev efterfulgt af en kransenedlæggelse på Kastellet ved "Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948”.

Senere på dagen, bød den franske ambassadør, François Zimeray, velkommen til general Ract-Madoux og til repræsentanter fra det danske forsvar, Folketinget, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og tænketanke på det Thottske Palæ. I sin tale understregede ambassadøren den enestående kendsgerning, at vore to lande gør en stor indsats for at beskytte vore fælles værdier ude i verden. ”Vore to lande sætter konkrete handlinger på vores ord”, udtalte FrançoisZimeray. I sin tale til ambassadens gæster satte den franske hærchef fokus på behovet for et styrket samarbejde mellemvore to hære. Generalens tale sluttede med fremvisningen af en kort film om den militære operation i Mali, Operation Serval hvor Danmark bidrog med et transportfly.

General Ract-Madoux gav et interview i forbindelse med hans besøg i Danmark.Interviewet kan ses her:

Dernière modification : 26/11/2014

til top