Verdensomspændende klima- og energiebat mellem 10.000 borgere, deriblandt 100 danskere [fr]

Lørdag d. 6. juni blev der afholdt et borgermøde om klima og energi i mere end 100 lande på samme tid. I Danmark mødtes et repræsentativt udsnit af 100 borgere i DGI-Byen til en dag med udveksling af information, debatter og afstemninger.

Frankrigs ambassadør i Danmark, François Zimeray, åbnede arrangementet og understregede vigtigheden af, at så mange borgere var mødt op og deltog i klimadebatten forud for COP21 i Paris til december. Arrangementet var et international initiativ og løb af stabelen i en række lande for at inddrage og høre borgerne i klimadiskussionen. Resultatet af dagens debat vil blive præsenteret for de politiske beslutningstagere og vil desuden være tilgængelig på følgende site inddelt efter land: http://climateandenergy.wwviews.org/lang-fr/resultats/

Projektet blev koordineret af Teknologirådet i samarbejde med FN-Sekretariatet for klimakonventionen (UNFCCC), Mission Publiques fra Frankrig og den franske nationale kommission for offentlig debat (CNDP)

Foto: Christoph Lissalde

Dernière modification : 17/06/2015

til top