Valg af uddannelse [fr]

Det er ikke nogen nem opgave at skulle vælge en uddannelse på én af de 6.000 forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig.

Uddannelsesniveau og tidligere studier

For at kunne følge en videregående uddannelse skal den studerende have et eksamensbevis, som er adgangsgivende til en videregående uddannelse i den studerendes hjemland.

Der eksisterer ikke juridisk en automatisk ækvivalering eller vurdering af eksamensbeviser og grader, der er opnået i den studerendes hjemland. Beslutningen om hvorvidt et eksamensbevis kan godkendes træffes af rektor ved den institution, der ønskes optagelse på. Et fagligt udvalg gennemgår hver enkelt ansøgning.

Den niveauvurdering eller anerkendelse af de eksamensbeviser, der er opnået ved den studerendes uddannelsesinstitution, kan ske gennem udvekslingsaftaler eller gennem ECTS-meritsystemet. Dette system bliver mere og mere anerkendt ved de franske uddannelsesinstitutioner.

Informationscenteret for studier i Frankrig (CIEF) kan være behjælpelig med oplysninger og adresser for anerkendelse af udenlandske diplomer i Frankrig.

EduFrance

Sprog

- Det franske sprog er nøglen til et succesrigt ophold

Undervisningen foregår næsten udelukkende på fransk. Derfor er et godt kendskab til det franske sprog ofte en forudsætning.

Ofte kræves der en sprogtest på fransk. Hør nærmere på Det franske Institut i København eller ved Informationscenteret for Studier i Frankrig (CIEF)

- Engelsk er mere udbredt på eliteskolerne

Forelæsninger på engelsk bliver mere og mere almindeligt specielt på nogle af eliteskolerne. På mange af de franske specialiserede masteruddannelser og på MBA-uddannelserne, undervises der udelukkende på engelsk. Handels- og ingeniøruddannelserne tilbyder ligeledes en del fag på engelsk (yderligere information på Conférence des Grandes Ecoles - CGE).

- Mange undervisningsforløb bliver udbudt på et eller to fremmedsprog: Der er undervisningsforløb på engelsk eller tysk på nogle handelshøjskoler eller specialiserede skoler samt undervisningsforløb på fransk/tysk eller fransk/spansk ved for eksempel Institut for statskundskab i Paris.

Geografisk placering

Uddannelsesinstitutionerne er fordelt på 30 områder (akademier), der svarer til den geografiske opdeling af regionerne i Frankrig. Der er områder, der er at foretrække inden for hvert fag. Som eksempel kan nævnes, at Toulouse er kendt for sin luft- og rumfartsindustri, Grenoble for mikroelektronik, Sophia-Antipolis for IT og Montpellier for landbrug.

Uddannelsesinstitution

Et fagområde kan studeres ved forskellige uddannelsesinstitutioner, for eksempel på universitetet eller på eliteskolerne eller ved en offentlig eller privat uddannelsesinstitution. Det er tilrådeligt inden afrejsen at finde ud af, hvilken form for uddannelsesinstitution der passer den studerende bedst for eksempel i forhold til nedenstående kriterier:

- Er studierne supplerende i forhold til den undervisning, der allerede er fulgt?

- Er det en kort eller lang uddannelse?

- Er den teoretisk eller praktisk?

- Er eksamensbeviserne godkendte?

- Er der mulighed for at få job efter studierne?

Økonomi

Mange af uddannelserne er meget dyre.

Det koster mere end 7.000 euro om året (svarende til 53.000 kr.) at følge undervisningen ved de private handelshøjskoler. De franske specialiserede masteruddannelser koster i gennemsnit 9.000 euro om året (svarende til 68.000 kr.). En MBA koster fra 7.600 til 23.000 euro om året (svarende til fra 57.000 kr. til 173.000 kr.).

Andre uddannelser er derimod delvist finansierede af staten, for eksempel koster et år på universitetet mellem 130 og 250 euro (mellem 1.000 kr. og 2.000 kr.).

Endelig er der uddannelser, hvor der bliver udbetalt løn, men udelukkende til franske studerende, som forpligter sig til at arbejde en vis årrække for den franske stat. Det drejer sig for eksempel om studerende på eliteskolerne ENS, ENA og ENSTP.

Leveomkostningerne er omkring 20% lavere i Frankrig end i Danmark, men kan variere fra område til område, og især mellem Paris og provinsen - huslejen er i gennemsnit 50% højere i Paris.

Dernière modification : 26/07/2007

til top