Uformelt ministermøde i Horsens [fr]

Den franske europaminister, Bernard Cazeneuve, deltog i det uformelle europaministermøde for almindelige anliggender (CAG) i Århus og Horsens den 10. og 11. juni.

Med Lissabontraktaten koordinerer CAG en række sager af tværgående karakter herunder forhandlinger om EU’s udvidelse, forberedelse af EU’s flerårige finansielle rammer samt institutionelle og administrative sager. CAG koordinerer ligeledes forberedelsen af og opfølgningen på møder i Det Europæiske Råd. .

Den danske europaminister havde inviteret hans europæiske kollegaer til Jylland for at forberede det kommende møde i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni, som er det sidste rådsmøde under det danske formandskab.

Det centrale tema under mødet var en drøftelse med henblik på at nå til enighed om en ny flerårig finansiel ramme for EU. Håbet er, at nå en aftale ved udgangen af 2012, som både udviser bæredygtighed i de offentlige finanser og som medvirker til at fremme væksten i EU.

Dernière modification : 11/12/2013

til top