Udenlandske og danske investeringer i Frankrig i 2014 [fr]

Alene i 2014 skabte 1014 udenlandske investeringer i Frankrig 26.535 job. Business France har i samarbejde med lokale samarbejdspartnere bidraget i forbindelse med 55 procent af projekterne.

JPEGAlene i 2014 skabte 1014 udenlandske investeringer i Frankrig 26.535 job. Business France har i samarbejde med lokale samarbejdspartnere bidraget i forbindelse med 55 procent af projekterne. De udenlandske investeringer, som er steget med 8 procent siden sidste år, viser, at Frankrig er en åben økonomi, som er dynamisk og innovativ. De udenlandske virksomheder er med til at skabe vækst, udvikling og job i Frankrig. De står for 31 procent af den franske eksport til udlandet og repræsenterer to millioner job. Tallene for 2014 viser også, at Frankrig fortsætter med at tiltrække investeringer inden for forskning og produktion, og at virksomhederne ofte vælger at placere deres hovedkvarter i Frankrig. EU-landene er de største udenlandske investorer (61 procent), og herefter kommer Nordamerika (22 procent) og Asien (12 procent).

Frankrig er modtager af 7 procent af danske investeringer i Europa, som i tal svarer til 400 virksomheder, der beskæftiger 50.000 medarbejdere. De danske virksomheders investeringer befinder sig typisk inden for produktion, og her er der registreret en mærkbar vækst. 14 nye investeringsprojekter er sat i søen, hvilket vil genere 250 nye job.

Dernière modification : 14/04/2015

til top