Tre danskere fra uddannelsessektoren blev slået til riddere i "Ordre des Palmes Académiques” [fr]

Den 9. Marts takkede Ambassadøren tre personer fra den danske uddannelsessektor, for deres store engagement og arbejde for fremme af det franske sprog. De blev alle slået til riddere i ”Ordre des Palmes Académiques”.

<smoothgallery|id_article=4653>

Michael Herslund, professor ved CBS, medlem af Videnskabernes Selskab, af Statens humanistiske Forskningsråd samt af Société de linguistique de Paris, blev hyldet for sin lange akademiske karriere. Som foredragsholder i hele Europa og redaktør af utallige lingvistiske tidsskrifter har han i høj grad været i stand til at motivere de yngre generationer.

H.E Véronique Bujon-Barré fortalte om Christine Favres tidlige karriere som skuespillerinde samt om hendes nuværende arbejde, hvor hun forener franskundervisningen med skuespillet. Ambassadøren understregede den originalitet Christine Favre udviser når hun bruger improvisation og iscenesættelse som pædagogiske værktøjer i sin undervisning af universitetsstuderende, gymnasieelever og voksne.

Ambassadøren overrakte derefter ridderordenen til Danièle Eychenne, der gennem 15 år har undervist i fransk som fremmedsprog i både gymnasiet, grundskolen og på seminariet. Hun fungerer i dag som pædagogisk konsulent for tysk og fransk ved Center for Undervisningsmidler. Ambassadøren fremhævede hendes engagement i bevarelsen af de flersproglige kompetencer inden for undervisningsområdet igennem hendes deltagelse i arbejdsgrupper og eksamensudvalg, samt som underviser og forfatter af undervisningsmateriale.

Ambassadøren rettede en varm tak til de tre modtagere, som alle er uvurderlige samarbejdspartnere for ambassadens sprog og undervisningsafdeling. Deres stærke engagement og ukuelige entusiasme i kampen for at bevare det franske sprog er forbilledlig.

Dernière modification : 11/12/2013

til top