Sygesikring og sygeforsikring

Uanset nationalitet skal den studerende være dækket af en sygesikring. Det sker ved at blive optaget i ordningen for studerende under den offentlige sygesikring. EU-borgere kan blive fritaget for at skulle betale bidrag, hvis de har en E128 formular (kan fås ved henvendelse til kommunen), eller kan dokumentere at være optaget i en sygeforsikringsordning eller en privat sygeforsikring.

Man bliver optaget i den offentlige sygesikring, når man indskriver sig på universitetet. Den offentlige sygesikring betaler en del af udgifterne til hjælp under sygdom (som regel fra 60 til 100%, alt efter hvad det drejer sig om).

En supplerende forsikring, en såkaldt mutuelle kan tegnes til dækning af de resterende udgifter. Forskellige gensidige forsikringsselskaber tilbyder ligeledes ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, osv. Der findes et nationalt gensidigt forsikringsselskab (De studerendes gensidige forsikringsselskab: La mutuelle des étudiants) og to regionale gensidige forsikringsforbund (USEM og MER).

NB! Studerende, der modtager stipendier forvaltet af organisationer udpeget af udenrigsministeriet som for eksempel CNOUS og Egide, har ret til en maksimal garanti (sygesikring og sygeforsikring).

Det franske sundhedssystem fungerer godt. Enhver kan selv vælge læge. Prisen for en konsultation hos en almindelig praktiserende læge, der har aftale med sygesikringen, er fastsat efter en refusionstarif, og er 20 euro, cirka 150 kr. Lægen konsulteres ved lægebesøg og efter aftale. Lægernes telefonnumre og adresser står i telefonbogen.

Links:

- Den offentlige Sygesikring (på hjemmesiden www.service-public.fr)

- De studerendes gensidige forsikring (La mutuelle des étudiants)

- De studerendes forsikringsforbund (Union des Sociétés Etudiantes Mutualistes - USEM)

- Sundhedsministeriet

Dernière modification : 10/03/2006

til top