Støtteprogram for universitetssamarbejde

Formål

Den Franske Ambassade i Danmark lancerer et nyt støtteprogram, som har til hensigt at udvikle og styrke samarbejdsaftaler mellem danske og franske videregående uddannelsesinstitutioner. Vi opfordrer de institutioner, som allerede har etableret bilaterale samarbejdsaftaler, til at undersøge mulighederne for at skabe fælles studieprogrammer på Master- og PhD-niveau (dobbeltdiplomer, Erasmus Mundus programmer, ...). Vi anbefaler ligeledes varmt oprettelsen af såkaldte cotutelle (fælles vejledning), som er en enklere og mere fleksibel ordning end oprettelsen af deciderede fællesuddannelser.

Dobbeltdiplomaftaler

Dobbeltdiplomprogrammerne består i at integrere de to landes uddannelser i et fælles forløb, hvilket giver den studerende mulighed for at supplere sit studie i partnerlandet og opnå de tilsvarende danske og franske diplomer. Disse programmer, som udvikles på Bachelor-, Master- og PhD-niveau, formaliseres gennem en bilateral aftale mellem de to videregående uddannelsesinstitutioner.

Udvælgelseskriterier

Blandt udvælgelseskriterierne vil der blive lagt særlig vægt på følgende punkter:

• Gensidig anerkendelse af studieperioderne og af diplomerne;

• Oprettelse af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne for at garantere aktiviteternes levedygtighed;

• Hensynstagen til mulige sprogbarrierer og de metoder, som vil blive sat i værk for at afhjælpe denne forhindring.

Midler

Programmet støtter udvekslingen mellem de ansvarlige på de internationale kontorer og de institutionelle aktører inden for studenterudvekslings-programmerne. Den maksimale økonomiske støtte kan beløbe sig til 1500 euros.

Kalender

Ansøgningsperioden starter d. 15. august 2011

Ansøgningsperioden slutter d. 30. oktober 2011

Resultaterne offentliggøres medio januar 2012

Bemærk : Personer, som har et projekt, som vil kunne konkretiseres i løbet af 2011, bedes kontakte os med det samme.

Ansøgningsskemaet kan downloades her

Kontaktpersoner

• Guillaume Stahl, Videnskabsattaché

Tlf:(+45) 33 38 47 03

• Lene Ditlevsen, Assistent for videnskabsattachéen

lene.ditlevsen@ambafrance-dk.org

Tlf: (+45) 33 38 47 00

Adresse:

Den Franske Ambassade i Danmark

Afdelingen for kulturelt samarbejde

Østergade 18, 1. sal

1100 København K

Dernière modification : 19/10/2011

til top