Statskundskab

Der findes ni statskundskabsinstitutter IEP (Institut d’Etudes Politiques) i Frankrig. De ligger i byerne Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg og Toulouse. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan man bliver optaget. Som regel er der en optagelsesprøve kombineret med en ansøgning. Ud over disse ni statskundskabsinstitutter, der har status af Grandes Ecoles, kan man også læse statskundskabsfag på de fleste franske universiteter.

Uddannelsen varer 3-5 år og er opdelt i to dele:

- Grunduddannelse (1-3 år). Undervisning i økonomi, socialvidenskab, historie, jura, internationale forhold og kommunikation.

- Specialisering kaldet cycle du diplôme (2 år). Man kan for eksempel specialisere sig i den offentlige sektor, økonomi, kommunikation eller internationale forhold.

Studerende fra udlandet kan enten følge det normale forløb eller vælge det særlige forløb for udlændinge Certificat d’Etudes Politiques. Optagelse på dette forløb sker på baggrund af en optagelsesansøgning.

Bemærk, at Statskundskabsinstituttet i Paris udbyder en international grunddannelse, der giver mulighed for, at den studerende lidt efter lidt kan glide ind på 2. år i den normale grunduddannelse. Samtidig udbydes forskellige internationale grunduddannelser med 50% udenlandske studerende. Der er således en fransk-tysk uddannelse i Nancy, en uddannelse for studerende fra den spansktalende del af verden i Poitiers og én for studerende fra Østeuropa i Dijon.

Links:

- Statskundskab i Paris

- Statskundskab i Aix-en-Provence

- Statskundskab i Bordeaux

- Statskundskab i Grenoble

- Statskundskab i Lille

- Statskundskab i Lyon

- Statskundskab i Rennes

- Statskundskab i Strasbourg

- Statskundskab i Toulouse

NB: IEP i Lille udbyder sommeruniversitetskurser på engelsk i Juli måned inden for rammen af de "europæiske sommeruniversiteter" (med ECTS merit).

Dernière modification : 10/03/2006

til top