Seks højt kvalificeret håndværkere fra firmaerne Saint Jacques og Chevalier [fr]

Arbejdet med at restaurere facaden på det Thottske Palæ gik i gang den 7. maj 2012. På et syv-etager højt stillads er arbejdet udført af et hold bestående af seks højt kvalificeret håndværkere fra firmaerne Saint Jacques og Chevalier (se billede), som har biddraget med deres unikke kendskab og ekspertise inden for arbejdet med sten.

Holdet bag arbejdet med at restaurere facaden på den franske ambassade i Danmark er blevet særligt sammensat af medarbedjere fra to forskellige firmaer: Atelier Saint Jacques og Atelier Chevalier. Byggelederen, Gautier Deleuze, fortæller, at det er første gang at de to firmaer har arbejdet sammen, men de ser frem til at kunne gentage samarbejdet i Frankrig eller andre steder i verden.

Arbejdet er blevet udført i flere etaper gennem de sidste fem måneder.

Nedtagning af samtlige sten der skulle udskiftes, rensning af den gamle puds, pudsning i tre lag og påmontering af de nye sten og trekantsgavlen. Sidste etape indebærer en hvidtning af facaden.

Påmonteringen af stenudsmykningen omkring trekantsgavlen blev foretaget om natten i løbet af to dage i oktober. Således skulle de 6 specialister opdeles i et daghold og et nathold. Påmonteringen tog kun to dage takket være kranførerens professionalisme og skulptørernes arbejde dag og nat.

Ambassaden takker hele holdet bag projektet for deres effektivitet og talent.

Dernière modification : 29/10/2012

til top