Repræsentanter for de franske foreninger blev modtaget i det Thottske palæ [fr]

<smoothgallery|id_article=5093>

Den franske ambassadør i Danmark, fr. Mme Véronique Bujon-Barré, samlede repræsentanter for de franske foreninger den 17. januar 2012 i det Thottske palæ for at bringe dem sine nytårshilsener. Ambassadøren udtrykte sin begejstring over det engagement, som de ansvarlige for foreningerne udviser samt den store velvilje fra de mange frivillige, som hjælper til med de mange aktiviteter.

Ambassadøren erindrede om, hvor stor betydning disse foreninger har over for den franske koloni og som gør det muligt for dem at lære Danmark bedre at kende og deltage i det lokale liv.

Denne lejlighed gav også mulighed for at nævne de vigtigste begivenheder for ambassaden i år 2012: det danske formandsskab i EU, påbegyndelse af istandsættelsen af facaden på palæet samt afholdelse i København af præsidentvalg og valg til parlamentet.

I forbindelse med sidstnævnte bad ambassadøren foreningerne om at yde den fornødne hjælp i samarbejde med personalet på konsulatet for at valgene kan finde sted på bedste demokratiske vis.

Dernière modification : 11/12/2013

til top