Præsentation


Hvorfor en afdeling for Fransk Sprog på Den franske Ambassade?

Afdelingen for Fransk Sprog har som formål at fremme kendskabet til fransk sprog og kultur på alle uddannelsesniveauer i Danmark (fra Folkeskolen til universiteternes franskafdelinger).

1 - Nogle linier i sprogafdelingens politik:

- Det frankofone fællesskab

- Teater

- Europa

- Fransk talesprog

- Tidlig indlæring af fremmedsprog

2 - Vores hjælp til samarbejdsparterne i de gymnasiale uddannelser:

I samarbejde med den danske Undervisningsminister, de forskellige lærerforeninger (Fransklærerforeningen, Sproglærerforeningen, Handelsskolens Fransklærerforening) og Amtscentralerne, giver afdelingen støtte til efteruddannelse af fransklærere.

Konkret bidrager afdelingen til medfinansiering og støtte på følgende områder:

- At undervisere fra Institut Français kan deltage i seminarer

- Støtte til sprogophold i Frankrig

- Udvikling af pædagogisk materiale

- Organisering af optagelsesprøver og fremme af skoleudveksling

- Den sproglige attachés møder med de forskellige uddannelsessteder

3 - Vores hjælp til samarbejdsparterne på universiteterne:

Konkret bidrager afdelingen til medfinansiering og støtte på følgende områder

- Støtte til organisering af kollokvier og konferencer (betaling af transport eller diæter til de inviterede foredragsholdere, hjælp til udgivelse af akter fra kollokvier)

- Hjælp til at oprette netværk mellem danske og svenske (skånske) universiteter for at kunne udveksle eksperter

- Præsentation af Afdelingen for Fransk Sprog og dens aktiviteter ved universiteternes ruskursus-introduktion.

- Støtte til teatertrupper ved universiteterne for at kunne iscenesætte stykker på fransk

- Organisering af en universitets Teaterfestival på Institut Français

- Støtte til indkøb af materiale til universitetsbiblioteker samt til dokumentationscentre for fransk og frankofone studier,

- Europæisk kursus på Københavns Universitet.

Hvordan kan man arbejde med Afdelingen for Fransk Sprog?

Hvis du har en præcis ansøgning, der falder inden for Afdelingen for Fransk Sprogs rammer, så kontakt os.

Hvis du har et forslag, en idé, en indskydelse, så tøv ikke med at give den til kende.

Selv om alle ansøgninger ikke kan imødekommes (vores midler er desværre begrænsede), så bliver de alle behandlet.

Dernière modification : 09/10/2007

til top