Præsentation

Danmark er et rigt land med mange velfungerende kulturinstitutioner. Disse institutioner - teatre, museer, gallerier, biografer osv. - kender Frankrig og landets kulturelle muligheder, og en stor del af dem har allerede veletablerede samarbejder med en eller flere franske institutioner inden for deres felt.

Inden for disse rammer består opgaven med fremme af kulturel udveksling i at videreudvikle netværket af kontakter, at genetablere samarbejder, der evt. er gået i stå, eller at intensivere de, der allerede eksisterer, med det mål at skabe så vitalt et miljø som muligt for udvekslingen mellem danske og franske institutioner.

Et led i Kulturafdelingens udvekslings- og samarbejdspolitik er udgivelsen af bladet TEMPO, der samler information om dansk-franske kulturbegivenheder i Danmark. Ligeledes påtager afdelingen sig den opgave at sætte potentielle samarbejdspartnere i kontakt med hinanden, at rådgive danske kulturpersoner eller kunstnere, der skal sammensætte et projekt eller som søger finansiering, samt at give økonomisk og/eller praktisk støtte til fransk-danske projekter.

Økonomisk støtte kan søges inden for alle kunstneriske områder, men især skabende aktivitet tilgodeses. Støtten er tænkt som en hjælp til at sætte konkrete projekter i gang, og der tildeles ikke faste årlige støttebeløb.

Dernière modification : 10/08/2005

til top