Præsentation

Den Politiske Afdeling dækker den lille gruppe diplomater, der er ambassadørens nærmeste medarbejdere.


Nummer to (Første ambassaderåd)

Han hjælper ambassadøren og påtager sig lejlighedsvis hans rolle med alle dens funktioner. Ambassadørens første prioritet er de udadvendte opgaver (henvendelser, repræsentation, kommunikation), og derfor er det ofte den næstkommanderende, der må „holde hjulene i gang”. Han centraliserer brevudvekslinger og sikrer sig, at der er sammenhæng. Han holder øje med, at de tekniske afdelinger koordineres, og han overvåger den daglige administration. Han er næsten altid sikkerhedsleder, og han er ansvarlig for beskyttelsen af både de ansatte og det skrevne materiale. I tilfælde af ambassadørens fravær, træder han ind som “chargé d’affaires”. På de store ambassader er hans title ministerråd. På ca. 10 af Frankrigs ambassader er han og ambassadøren faktisk de eneste diplomater, der er ingen nummer tre.

Den diplomatiske stab

Den består af et vekslende antal ambassaderåd, sekretærer og attachéer. Der er ca. 15 diplomater på ambassaden i Washington og i delegationerne ved FN og EU, men ellers er der oftest kun en eller to. Hver af dem har sin specifikke portefølje. Når antallet af ansatte er begrænset, beskæftiger den ene sig for eksempel med forholdene i opholdslandet, mens den anden tager sig af forbindelserne til Frankrig. Når staben er stor, forgrener den sig, og diplomaterne specialiserer sig inden for hvert deres emne. Hver især forbereder de ambassadørens arbejde i deres respektive afdelinger, ligesom de udfører egne opgaver under ambassadørens ledelse. I en mangesidet ambassade har hver medarbejde en eller flere specifikke kommissioner. Almindeligvis indkalder ambassadøren dette arbejdshold til et møde hver morgen for at gøre status og for at fordele arbejdsopgaverne. Ciffertjenesten er kancelliets hjerte, eftersom det væsentligste i korrespondancen går via den afdeling. I dag er krypteringen af telegrammer automatisk og overførelsen øjeblikkelig. Det er omdelingen, der tager tid. Derfor er papiret ved at blive fortrængt af skærmen. Centeret for arkivering og dokumentation sender, modtager og fordeler al korrespondance. Post som ikke er ciffreret, hvilket vil sige breve, sendes via diplomatisk kurérpost. Sekretariatet, hvis egentlige opgave i dag er gjort lettere takket være informatikken, har samme rolle som direktionssekretærer generelt, bare på et fremmedsprog.

Dernière modification : 07/11/2005

til top