Præsentation [fr]

Efter at det franske eksportråd UBIFRANCE (Handelsafdelingen) helt har overtaget Handelsafdelingens eksportfremmeaktiviteter, løser Ambassadens Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling nu udelukkende opgaver for centraladministrationen i Frankrig. Afdelingen er drevet af Finanspolitikstyrelsen (Direction Générale du Trésor) i Paris, som er placeret under Ministeriet for Økonomi, Industri og Beskæftigelse.

Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdelings opgaver

- At bidrage til centraladministrationens arbejde på flere områder, herunder:

  • Analyse og opfølgning af den økonomiske og finansielle situation i Danmark, på både makro-og branchespecifikt plan;
  • Overvågning og analyse af offentlige tiltag på følgende områder: offentlige finanser, statens modernisering, sociale anliggender, beskæftigelse, boligmarked, banksektor, konkurrencerelaterede emner og støtte til den private sektor;
  • Vurdering af økonomiske reformers virkning og analyse af god praksis;
  • Overvågning, på multi-eller bilateralt plan, af internationale økonomiske, finansielle og handelsrelaterede spørgsmål;
  • Forberedelse af besøg af franske ministre, parlamentsmedlemmer og embedsmænd.
  • Støtte til internationale virksomheder, herunder markedsadgang, dialog med lokale myndigheder og støtte til store kontrakter.

- At yde ekspertbistand til andre myndigheder, der ikke har midler til at opnå ekspertise på internationale markeder: Ministeriet for Miljø, Energi og Bæredygtig Udvikling, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri...

Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling i København

For Finanspolitikstyrelsen (Direction Générale du Trésor) har Danmark høj prioritet. Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling i København består af et team på 4 medarbejdere som dækker en bred vifte af statsrelaterede emner.

Dernière modification : 04/02/2015

til top