Præsentation af forsvarsmissionen [fr]

Som repræsentant for det franske forsvar i Danmark, har militærmission, gennem forsvarsattachéen, til opgave at informere om fransk forsvarspolitik, fransk forsvar og dets opgaver.

Forsvarsattachéen behandler spørgsmål vedrørende det militære samarbejde mellem Danmark og Frankrig. Han er ambassadens ekspert på forsvarsområdet og rådgiver ambassadøren indenfor sit felt. Som observatør af det danske forsvar og dansk forsvarspolitik, videreformidler han denne viden til de franske myndigheder så disse kan lære deres danske pendant bedre at kende.

Kontakt: mismil@ambafrance-dk.org

Dernière modification : 22/08/2019

til top