Nuuk - besøg af skib fra Den Franske Flåde - 28-29 august 2012 [fr]

JPEG

I slutningen af august måned vil Le Fulmar lægge til i Nuuks havn. Le Fulmar er et patruljefartøj på 40 meter, som har hjemhavn i Saint-Pierre og Miquelon, og har overvågning og suverænitetshåndhævelse som sine primære opgaver. Skibet har ligeledes til opgave at udøve kystbevogtning, redningsopgaver og fiskerikontrol ved diverse missioner i Nordatlanten. Ved denne lejlighed vil den franske forsvarsattaché, oberst Charles Orlianges, tage til Nuuk. Obersten vil deltage i en række begivenheder med det formål at etablere varige forbindelser og styrke båndene mellem Frankrig og Grønland.

Dernière modification : 11/12/2013

til top