Møde mellem erhvervslivet og generaldirektøren for MEDEF d. 14. juni [fr]

I forbindelse med den Europæiske Arbejdsgiverorganisation BusinessEurope’s topmøde i København mødte generaldirektør for den franske arbejdsgiverforening MEDEF, Michel Guilbaud, en række repræsentanter for franske og danske virksomheder til en debat arrangeret af ”Cercle d’enterprises” fra det Fransk-Danske Handelskammer i samarbejde med French Foreign Trade Advisors og Den Franske Ambassades Erhvervs- og Finanspolitiske afdeling.

Under tilstedeværelse af ambassadør Véronique Bujon-Barré kunne det fransk-danske erhvervsliv udveksle synspunkter med MEDEF på en række forskellige spørgsmål på den europæiske dagsorden.

Dette møde indskriver sig i serien af møder igangsat af det nystartede ”Cercle d’entreprises” fra det Fransk-Danske Handelskammer, der blev lanceret i november 2011 med den franske ambassadørs støtte.

Dernière modification : 11/12/2013

til top