Mission Foch: Danmark yder logistisk støtte til fransk flådekampgruppe til havs [fr]

Det franske hangarskib Charles de Gaulle og resten af Task Force 473, som i øjeblikket er på mission i Nordsøen, befandt sig mellem den 29. og den 30. marts i dansk farvand. Flådekampgruppen, som udgør Mission Foch, havde kastet anker ud for Frederikshavn.
Den danske støtte bidrager til at opretholde fartøjernes, og deres besætningers, kapacitet til at fuldføre deres mange uger lange mission.

Siden flådekampgruppens sidste havneanløb for to uger siden, er Mission Foch nu gået ind i en ny fase som finder sted i den Engelske kanal og i Nordsøen.
I tæt samarbejde med landene rundt om Nordsøen og NATOs kommandostruktur, har flådekampgruppen bidraget til sikkerheden af Europas maritime nærområder og den maritime transport samt haft muligheden for at afholde større flådeøvelser sammen med Danmark, Nederlandene, Sverige og SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1, som er en af NATOs to stående flådegrupper).

Efter femten operationelt tunge dage gjorde hangarskibet og seks af dets følgeskibe et logistisks nødvendigt stop og kastede anker med henblik på at modtage nye forsyninger til havs. Den oprindelige plan var at skibene skulle lægge til kaj i Aarhus og København, men havneanløbene blev aflyst grundet Covid-19 pandemien.
Sammen med de franske myndigheder, og pandemien til trods, ydede Danmark den nødvendige logistiske støtte til flådekampgruppen for at sikre missionens videre færd, hvorfor den oprindelige plan ændredes til en logistisk manøvre til søs.

© Marine nationale/Défense

Visse af hangarskibets følgefartøjer, såsom de franske fregatter Chevalier Paul (antiluftskyts) og La Motte-Picquet (til antiubådskrigsførelse), samt den spanske fregat Blas de Lezo og den portugisiske fregat Corte Real blev forsynet ved hjælp af civile aktørers fartøjer kommende fra Frederikshavn og Skagen. Takket være disse nye forsyninger kan fartøjerne fortsætte deres mission i op til 30 dage.

Med henblik på at beskytte hangarskibet og dets følgefartøjer, tilsluttede fregatten Niels Juel sig flådekampgruppen to dage inden styrkens ankomst, og i tæt koordination med de danske myndigheder, stod et patruljeskib fra søværnet og et fra hjemmeværnet for sikkerheden omkring flådekampgruppen mens det lå for anker i danske farvande. Niels Juel er et krigsskib med en besætning på 160 personer og kapaciteter til bekæmpelse af fjendtlige elementer i luften, på havoverfladen og under havoverfladen hvilket gør skibet i stand til at kunne beskytte en flådestyrke.
« Flag- og forsyningsskibet Somme fik lov at lægge til kaj og fik bragt 3 tons proviant ombord, samt brændstof og seks paller post til besætningen på Charles de Gaulle. Godset blev fløjet til flyvestation Aalborg for derefter at blive kørt til Frederikshavn hvorfra det blev udskibet. Godset vil blive bragt ombord på hangarskibet under næste forsyning til havs.

Opgaven med at bringe gods, brændstof og proviant til flådekampgruppen har kun kunnet lade sig gøre fordi alle impliceret i operationen fulgte strikse sundhedsmæssige forbehold. Dette betød at ingen udefra kom ombord på styrkens fartøjer og at alle holdte behørig afstand til hinanden.

Den tyske fregat Lübeck fik mulighed for at modtage friske forsyninger fra sit hjemland og lagde til kaj i Wilhemshaven den 30. marts. Fregatten fulgte dog de samme strenge forholdsregler som resten af styrken som lå for anker i Danmark.

Denne komplekse maritime logistikoperation gør, at hangarskibet og dets følgefartøjer har kunnet genoplade deres operationelle kapacitet takket være Danmarks hjælp.

Operationen er med til at belyse hvor vigtig logistisk støtte og samarbejde mellem allierede er for en missions succes, især når denne gives under de vanskelige sundhedsforhold som hersker i Europa lige nu.

Det fransk-danske militære samarbejde har med denne opgave igen vist hvor solid relationen er vore lande imellem.

Mere information om det fransk-danske militære forsvarssamarbejde

Dernière modification : 08/04/2020

til top