Mindtehøjtidelighederne for den 11. november 2009

Mindehøjtidelighederne for de to verdenskrige blev afholdt onsdag, den 11. november 2009, i København på Assistens Kirkegård og på Katolsk Vestre Kirkegård. Efter gudstjenesten i Sankt Ansgar Kirken, lagde både den franske og den belgiske ambassadør kranse ved ofrenes grave, sammen med præsidenterne for Den Danske Komité, De Allieredes Danske Våbenfæller (DADV) og Amicale Francaise. Det danske Forsvar var repræsenteret og den franske forsvarsattaché overværede højtidelighederne. En stor elevdelegation fra Prins Henriks Skole deltog ligeledes for at mindes våbenstilstanden.

Den samme dag, om efter middagen, gennemførte Le Souvenir Francais og DADVs’ lokale komitéer med den franske forsvarsattaché, lignede højtideligheder ved mindesmærket i Helsingør, hvor 40 franske soldater hviler.

Dernière modification : 11/12/2013

til top