Lingvistik symposium på Københavns Universitet

GIF

Fra d. 23. til d. 25. maj 2011 afholdes der på Københavns Universitet Amager et symposium omhandlende ”deiksis og pronominer i de romanske sprog”

Man vil på symposiet forsøge at undersøge forskelle og ligheder i tolkningen af deiktiske elementer (person, sted og tid) i sproglige udtryk de romanske sprog imellem. Derudover vil man undersøge hvordan disse forskelle og ligheder ændrer sig i forbindelse med kulturelle udviklinger i samfundet.

Programmet kan ses på : http://engerom.ku.dk/kalender/deiksis/

Sted:

Københavns Universitet Amager

Bygning 23

Lokale 23.2.47

2300 København S

Dernière modification : 18/05/2011

til top