Legalisering [fr]

PNG Legalisering af underskrift på det franske konsulat foretages kun efter aftale. Læs venligst rubrikken nedenfor og betingelserne for afgang til konsulatet.

En legalisering er en skriftlig attest fra en kompetent embedsmand som bekræftelse på, at en underskrift på et privatretligt dokument er blevet korrekt udført dvs. en materiel bekræftelse på underskriften. Embedsmanden skal yderligere tilse, at dokumentet ikke indeholder dispositioner, der er i strid med franske almene rets- og samfundsinteresser.

Bekræftelse af Deres egen underskrift

Konsulatet kan legalisere Deres underskrift på dokumenter af privatretligt karakter, dvs. uden obligatoriske krav, på lige fod med tro-og love erklæringer.

Der er tale om følgende dokumenter:
- Fuldmagt til at modtage/give afkald på arv
- Fuldmagt til at købe fast ejendom uden lån
- Fuldmagt til at sælge fast ejendom
- Fuldmagt til at optage lån uden pantehæftelse
- Fuldmagt til at stifte et selskab.

Alle andre dokumenter skal underskrives foran notaren (i Frankrig eller foran notarius publicus i Danmark). Nærværende konsulat, ligesom andre konsulater i Europa, har siden den 1. januar 2005 ikke været bemyndiget til at modtage andre typer af fuldmagter.

Privatretlige dokumenter kan underskrives her, hvis:
- underskriveren er fransk
- underskriveren skal aflevere dokumentet i Frankrig eller til en fransk repræsentation i udlandet
- underskriveren repræsenterer et fransk firma eller en forening.

For at få legaliseret Deres underskrift, bedes De om at :

- sende dokumentet i forvejen til (info-consulat.copenhague-amba@diplomatie.gouv.fr). Efter dokumentet er blevet godkendt af konsulatet, bliver De kontaktet for at aftale en tid.

De bedes møde personligt op efter aftale på det franske konsulat i København og medbringe :
- Det originale dokument, der ikke allerede må være underskrevet og ikke indeholde "huller". Kontroller at alle oplysninger er korrekte
- Id med billede
- Dokumenter vedrørende Deres civilstand, såfremt dokumentet indeholder oplysninger herom (vielsesattest, skilsmisse, dødsattest for ægtefælle eller ajourført familiebog).
- hvis De repræsenterer et selskab, medbringes en udskrift fra Erhvers-og Selskabsstyrelsen, der skal være under 3 måneder gammel
- Midler til betaling : 186,50 DKK. kontant eller Mobile Pay

Bekræftelse af en underskrift fra en oversætter / læge / advokat, der har deponeret deres underskrift på konsulatet

Hvis De ønsker at få legaliseret en underskrift fra en oversætter - læge - advokat, skal De forinden sikre Dem, at vedkommende allerede står på vores liste (se listen her).

De kan enten møde op på Konsulatet eller sende dokumentet per post til os. Der skal vedlægges:
- Det originale dokument
- Betaling : 186,50 DKK. De kan betale kontant eller med Mobile Pay.

Yderligere informationer

De kan finde yderligere oplysninger omkring legalisering her:

- på det franske udenrigsministeriums hjemmeside: ministère des affaires étrangères et européennes (på fransk)
- på hjemmesiden Service Public (på fransk)
- légalisation de documents français (på fransk)
- légalisation de documents d’origine étrangère (på fransk)
- på det danske udenrigsministeriums hjemmeside: http://www.um.dk

Dernière modification : 23/02/2021

til top