Læreruddannelser

Uddannelsen til lærer tages i Frankrig på les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM), der er en del af universitetssystemet. Tidligere tog man læreruddannelsen på les Ecoles Normales. IUFM’erne er uafhængige institutioner tilknyttet et eller flere universiteter.

Man kan søge om optagelse til læreruddannelsen på tre forskellige niveauer:

- Førskolen (Ecole Maternelle) for de 3-6-årige.

- Grundskolen (Ecole Primaire) for de 6-11-årige svarende til 1.-5. klasse.

- Mellemskolen (Ecole Secondaire) for de 11-15-årige svarende til

6.-9. klasse (Collège). Gymnasiet (Lycée) for de 15-18-årige.

Adgangsprøverne er:

- Lærereksamen til folkeskolelærer. Tidligere kaldte man en folkeskolelærer for instituteur, men i dag bruger man titlen professeur des écoles.

- Lærereksamen til undervisning i mellemskolen og gymnasiet (Collège og Lycée) (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire - CAPES).

- Lærereksamen til undervisning på teknisk gymnasium (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique - CAPET).

- Lærereksamen til undervisning inden for den private sektor (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement privé - CAFEP).

Bemærk:

Undervisere til universiteter og eliteskoler bliver uddannet på universitetet og på Uddannelser til eliteunderviser og til forsker (Ecoles Normales Supérieures - ENS) (magisterkonferens og kandidateksaminerne DEA og DESS). Den første eksamen, der skal bestås, er prøven til lektor maître de conférence og dernæst til universitetslærer professeur des universités.

Man skal bestå en optagelsesprøve for at komme ind på uddannelsen til folkeskolelærer på IUFM. Den studerende skal kunne dokumentere minimum tre års studier på en videregående uddannelse for at kunne gå til optagelsesprøven.

Består man lærereksamen ved IUFM, får man ret til undervise i:

- Frankrig eller i sit hjemland (gælder for studerende fra et andet EU-land).

- Sit hjemland (gælder for studerende fra lande uden for EU).

Links:

- Liste over læreruddannelserne IUFM

- IUFM’s hjemmeside

Dernière modification : 10/03/2006

til top