Kvindelige ambassadører udstationneret i København mødte Kira Appel, chefkonsulent ved ministeriet for Ligestilling og Kirke [fr]

I forbindelse med en frokost i det Thottske Palæ mødte de kvindelige ambassadører udstationneret i København Kira Appel, chefkonsulent ved ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Dette møde gav mulighed for at tale om ligestillingsarbejdet i Danmark og i udlandet og de mange udfordringer der findes, såsom forening af familie- og arbejdsliv, kvindernes adgang til chefstillinger, vold i hjemmet, kampen mod diskriminering og diskussionen om kønskvoter.

Ligestillingsarbejdet forbliver en vigtig opgave for mange regeringer både nationalt og internationalt.

Dernière modification : 22/11/2012

til top