Kulturelle og kreative virkomeder - økonomisk vækstpotentiale for Danmark [fr]

Fredag d. 21. januar blev det Franske Instituts månedlige « causeri » holdt af Rasmus Wiinstedt Tschernning, direktør for CKO - Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Publikum mødte talstærkt op til arrangementet, som var en stor succes.

JPEG

Rasmus Tscherning Wiinstedt fortalte blandt andet om centret og sin egen karriere, om forskellige økonomiske aspekter i den kulturelle sektor samt om det arbejde centret udfører sammen med diverse aktører for at få den kulturelle sektor til at vokse.

CKO ligger i Roskilde og henhører under både Kulturministeriet og Økonomi- og Erhversministeriet.

Ifølge en europæisk opgørelse fra 2004 arbejder 5,8 millioner mennesker inden for den kulturelle sektor (hvilket svarer til 3,1 % af alle europæiske jobs). De fleste har en lang videregående uddannelse (46,8%) og næsten en tredjedel er selvstændige.

Derfor virker det oplagt at fremme synergi og samarbejde mellem den økonomiske og kulturelle verden og bruge de kulturelle og kreative virksomheder til at skabe økonomisk vækst med respekt for det kunstneriske indhold

Dernière modification : 11/12/2013

til top