Kronik af Bruno Le Maire, Frankrigs økonomi- og finansminister, i Børsen "Tiden er inde til at indføre digital skat" [fr]

Kronik af Bruno Le Maire, Frankrigs økonomi- og finansminister, i Børsen "Tiden er inde til at indføre digital skat".

INDLÆG OM BESKATNING AF DE STORE DIGITALE VIRKSOMHEDER
5. NOVEMBER 2018

Det 21. århundredes økonomi er i færd med at blive til for vores øjne, fuld af løfter, båret af digitalisering og åbenhed. Nu gælder det blot om at skrive reglerne, der vil sikre en bedre fordeling af rigdommen, en bedre social og skattemæssig retfærdighed samt en bedre bekæmpelse af overdreven ophobning af kapital og viden hos nogle få.

Skattemæssig retfærdighed er nøje forbundet med et demokratis fødsel og liv. Siden den britiske, amerikanske og franske revolution er det i folkets navn, skatterne opkræves. Beskatning gør det muligt at finansiere staten i almenvellets navn. Det er derfor afgørende for vore demokratiers fremtid, at enhver betaler sin retmæssige del af skatterne. Men det er ikke tilfældet i dag.

JPEG

På blot ti år har en håndfuld store digitale virksomheder med hidtil uhørt hastighed vendt op og ned på vores dagligdag. De har puttet hele verden i vores lomme, givet os adgang til et hvilket som helst indhold med nogle få klik, og accelereret vores kommunikation. De har ændret vores liv og den måde, vi forbruger på. Disse virksomheder er både nyskabende og jobskabende.

Vi bebrejder dem ikke deres succes. Derimod bebrejder vi dem en himmelråbende uretfærdighed, nemlig det kolossale misforhold, der findes mellem de rigdomme, de skaber takket være vores personlige data eller de infrastrukturer, de nyder godt af, og de skatter, de betaler til gengæld.

Indtil nu foretrak vi at ignorere denne uretfærdighed snarere end at bekæmpe den. Vi foretrak at lade vores virksomheder betale 14 procentpoint mere i skat end disse digitale kæmper. Vi tolererede, at disse virksomheder gjorde vores data til deres rigdom uden nogen virkelig godtgørelse.

De har udnyttet vores passivitet. Mens de forandrede verden, forandrede vi os ikke. De har udnyttet vores manglende evne til i fællesskab at tilpasse vores forældede skatteregler, som sidder uhjælpeligt fast i det 20. århundrede, hvor skatterne først og fremmest blev beregnet ud fra en fysisk tilstedeværelse.

Vi kan ikke længere forholde os passivt. Nu haster det. Bag den tekniske debat er virkeligheden den, at denne illoyale konkurrence år efter år forarmer innovationen, svækker entreprenørernes ambitioner og forværrer vores offentlige regnskaber.
Og frem for alt foruretter denne situation alle de, som betaler deres retmæssige del af skatterne. Hvis de virksomheder, der tjener mest, undgår skatterne, er konsekvensen ligetil: flere skatter for alle de øvrige virksomheder og for alle borgerne. I sidste ende vil det ikke længere være muligt at finansiere de tjenester, der er afgørende for at sikre de almene interesser, vi har brug for.

Derfor er det nu, vi skal imødekomme de europæiske folks krav om retfærdighed og effektivitet. Hver for sig, et land ad gangen, med hver vores særegne skatteordninger, klarer vi det ikke. Disse virksomheder udnytter nemlig vores forskelligheder til deres fordel ved at spille landene ud mod hinanden.

Europa er den første, der kan ændre på tingene. Det er nemlig kun på europæisk plan, at vi kan forsvare vores almene interesser. Det har vi allerede gjort ved at beskytte vores personlige data og ophavsretten - nu skal vi gøre det for at genoprette den skattemæssige retfærdighed. I over et år har flere europæiske lande, hvoriblandt Frankrig, stået i spidsen for denne kamp.

Nogle sagde, det var umuligt - at for at ændre skattereglerne krævedes enstemmighed. Nogle sagde, det aldrig nogensinde ville lykkes at overbevise alle EU’s 28 lande, og især ikke de, der har størst udbytte af denne situation.
I dag har vi samlet over 20 medlemslande omkring en enkel og effektiv løsning: en beskatning af de største digitale virksomheders omsætning på 3 %. Vi ønsker at nå til enighed om en lovtekst ved Europa-Kommissionen allerede i slutningen af året, med gennemførelse så hurtigt som muligt.

Ganske vist er det ikke perfekt - det ideelle ville være at finde en verdensomspændende løsning. Men det kan vi kun gøre os forhåbninger om, hvis vi er i stand til at indføre denne midlertidige løsning på europæisk plan. Vi har aldrig været så tæt på at genoprette retfærdigheden, så hvorfor altid udskyde til senere, hvad vi kan afhjælpe med det samme?

De europæiske folk vil ikke længere finde sig i status quo. De europæiske folk vil ikke længere finde sig i uendelige rækker af møder bag lukkede døre, ekspertkonferencer og topmøder, uden at der træffes nogen afgørelse. Tiden er inde til at træffe beslutninger.

Vi skal i fællesskab erkende denne uretfærdighed og gribe til handling. Her seks måneder før EU-valget har vi chancen for at bevise, at Europa er i stand til at forbedre europæernes hverdag. Lad os gribe den chance. Tiden er inde.

Bruno Le Maire, Frankrigs økonomi- og finansminister

Børsen.dk

Dernière modification : 05/11/2018

til top