Konkurrence #MitProvence #GoodFrance - Regler og betingelser

Denne konkurrence og de tilhørende regler og betingelser er ikke administreret eller forbundet til Instagram.

ARTIKEL 1: KONKURRENCENS FORMÅL

Den franske ambassade i Danemark (i det efterfølgende kaldet « arrangøren »), arrangerer en gratis fotokonkurrence på sin Instagram profil med titlen « #MitProvence », uden nogen købsforpligtelse, som løber fra den 27. februar 2019 kl. 16.00 til den 20. marts 2019 indtil kl.12.00. Konkurrencen opfordrer deltagerne til at dele fotografier, med teamet som er nævnt i opslaget.
Arrangører garanterer over for deltagerne, at der er tale om reelle præmier, at arrangøren er fuldstændig upartisk hvad angår afviklingen af konkurrencen og vil gøre sit yderste for at sikre lige stor chance for at vinde for alle deltagere.

ARTIKEL 2: DELTAGELSE

Det er gratis at deltage og man forpligter sig ikke til at købe noget. Man skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark for at deltage.
Alle som deltager i konkurrencen forpligter sig til at acceptere nærværende regler for konkurrencen, generelle regler for opførsel på internettet samt gældende lov i Frankrig og Danmark.
Der er ingen øvre grænse for hvor mange, som kan deltage i konkurrencen.
Deltageren erklærer at være myndig og i stand til acceptere nærværende reglement.
Ansatte ved Den Franske Ambassade samt deres familie kan ikke deltage i konkurrencen.

ARTIKEL 3 : HVODAN DELTAGER DU ?

For at deltage i denne konkurrence skal man forinden:

-  Have downloadet appen Instagram på sin mobiltelefon
-  Have oprettet en personlig konto på det sociale netværk Instagram, og denne konto må ikke være en ”privat profil”. Deltagerene kan deltage under deres Instagram-pseudonym eller deres rigtige identitet. De skal dog oplyse deres rigtige identitet og kontaktoplysninger til arrangøren af konkurrencen (Den Franske Ambassade i Danmark), hvis de vinder konkurrencen.
-  Følge den franske ambassade i Danmark på Instagram @france.danemark

Tag #mitprovence – 2 foto maks. og tag dit billede @france.danemark fra den 27. februar 2019 til den 20. marts 2019.

De 3 udtrukne vindere får besked i opslaget og bliver kontaktet med en privat besked fra arrangøren.

ARTIKEL 4: KÅRING OG UNDERRETELSE AF VINDERE SAMT UDDELING AF PRÆMIE

Præmierne til de tre vindere er en kurv med delikatesser fra Frankrig og produkter fra det franske Tefal.

Vinderne får besked i opslaget og bliver derefter kontaktet med en direkte besked, når de har svaret arrangøren i opslaget. Hvis vinderen ikke har ladet høre fra sig inden 24 timer, vil præmien tilfalde en anden deltager efter en ny lodtrækning.
Præmierne kan hverken leveres tilbage eller byttes og præmiens værdi kan ikke blive udbetalt i penge. Enhver indsigelse over for præmien medfører uanset årsag at præmien trækkes tilbage.
Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for nogen former for forsinkelse eller problemer i forbindelse med modtagelsen af præmien hvis disse skyldes transport eller tilfælde af force majeure.
Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte præmien med en anden præmie i tilsvarende kategori og af tilsvarende værdi.

Juryen, som består af ansatte ved den Franske Ambassade i Danmark, udvælger 3 fotografier (af 3 forskellige deltagere), som rangeres efter præference. Juryens afgørelse træffes i uge 11.

Arrangøren har intet ansvar for at et kontaktforsøg til en potentiel vinder går tabt, bliver opfanget eller af anden grund ikke når frem. Hvis, på trods af flere forsøg, en potentiel vinder ikke svarer inden for 24 timer efter det første kontaktforsøg, vil den potentielle vinder miste retten til præmien, og en ny vinder blive fundet.

Hvis en potentiel vinder ikke er berettiget til deltagelse, eller hvis han eller hun ikke har godkendt disse betingelser eller ikke vil modtage præmien af en eller anden grund, vil den potentielle vinder blive diskvalificeret, og en alternativ vinder blive udtrukket.

ARTIKEL 5: NAVN PÅ DELTAGER

Deltageren forpligter sig over for arrangøren til at opgive sit navn eller sit alias samt sin e-mailadresse. Deltageren er selv ansvarlig for at opgive de korrekte oplysninger.

ARTIKEL 6: REKLAMATION

Arrangøren af konkurrencen fralægger sig ethvert ansvar for indholdet af de kommentarer, som konkurrencen foranlediger. Arrangøren forbeholder sig ret til at udelukker den eller de deltagere, som ikke respekterer nærværende reglement, de andre deltagere eller ideen med konkurrencen. Hvis arrangøren ser sig tvunget til at træffe en sådan beslutning vil det ikke være muligt at klage eller at få tildelt nogen form for godtgørelse.
Arrangøren fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af aflysning eller af andre årsager, som han ikke er herre over.

ARTIKEL 7: OFFENTLIGGØRELSE AF REGLEMENT

Nærværende reglement er tilgængeligt på denne adresse: http://www.ambafrance-dk.org/Instagram-fotokonkurrence-pa-france-danemark

ARTIKEL 8: DELTAGELSE I KONKURRENCEN OG ACCEPT AF REGLEMENTET

Deltagelse i konkurrencen forudsætter accept af nærværende reglement uden mulighed for reklamation af resultatet af konkurrencen.
Alle indsigelser imod fortolkningen eller anvendelse af nærværende reglement vil blive afgjort af arrangøren i den ånd, som konkurrencen er udtænkt i.
Klager modtages ikke.

ARTIKEL 9: PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ifølge lovgivningen på området (UE) 2016/679 af 27. april 2016, som har til formål at beskytte fysiske personer og håndtering og cirkulation af personfølsomme oplysninger (GDPR) samt lov n° 78-17 af 6. januar 1978 om håndtering af it, filer og frihed, informeres alle deltagere om at visse personlige oplysninger skal opgives for at kunne deltage i konkurrencen og vil blive behandlet digitalt. Deltagerens personoplysninger vil ikke blive videregivet og man har i henhold til persondataloven ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet ved at kontakte den franske ambassade på denne adresse: Kongens Nytorv 4, København 1050 eller webmestre@institutfrancais.dk

Deltagere som beder om at få deres oplysninger slettet inden konkurrencens afslutning giver automatisk afkald på at deltage i konkurrencen.

ARTIKEL 10: SVINDEL

Arrangøren forbeholder sig retten til at annullere dele eller hele deltagelsen, hvis det ser ud til at der er blevet snydt eller hvis der på andre måder optræder anomalier i besvarelsen.
Arrangøren forbeholder sig retten til at sammenligne tekniske oplysninger på sine servere (især IP-adresser) knyttet til besvarelserne.
Arrangøren forbeholder sig retten til at bede alle deltagere om at bevise deres identitet, samt eventuelle andre elementer der kan bevidne at reglementet er overholdt.
I tvivlstilfælde forbeholder arrangøren sig retten til at diskvalificere svindlere, og/eller anmelde dem til de kompetente myndigheder. Arrangøren frasiger sig ethvert ansvar for og deltagerne kan ikke gøre krav på nogen form for erstatning.

Dernière modification : 14/03/2019

til top