Kommandooverdragelse i det danske bidrag til Operation AGENOR [fr]

Flotilleadmiral Anders Friis overtog kommandoen med Operation AGENOR den 17. april. Ved kommandooverdragelsen modtog de danske soldater den franske médaille commémorative med inskriptionen ”Ormuz” (fransk for Hormuz).

Ved kommandooverdragelsen, som fandt sted på den franske flådebase i Abu Dhabi den 17. april, overtog flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen kommandoen med Operation AGENOR fra flotilleadmiral Anders Friis, som har ledet operationen siden den 13. januar i år.

Le contre-amiral Anders FRIIS / Flotilleadmiral Anders FRIIS
Passation de commandement de l'opération AGENOR / Kommandooverdragelse på Operation AGENOR
L'état-major AGENOR / Staben for AGENOR
Remise de la médaille commémorative au contre-amiral Larsen et au contingent danois sortant / Medaljeoverækkelse til de danske soldater som tak for deres deltagelse i Operation AGENOR
Remise de la médaille commémorative au contre-amiral Larsen et au contingent danois sortant.

Som værende den militære del af EMASoH (European-led Maritime Situation Awareness in the Strait of Hormuz) har den multilaterale maritime overvågningsoperation AGENOR til opgave at opretholde retten til fri sejlads i den Persiske golf, og dermed beskytte europæiske og internationale økonomiske interesser. Operationen, hvis formål også er at mindske spændingerne i området, består af otte europæiske lande og er åben for bidrag fra alle nationer, som ønsker at bidrage til at sikre stabiliteten i regionen.

Operationen råder over både flåde,- og luftkapaciteter, hvilket muliggør en permanent tilstedeværelse i golfen og i Hormuzstrædet, med en multinational stab som arbejder side om side med det franske operationelle hovedkvarter på den franske flådebase i Abu Dhabi under kontreadmiral Jacques Fayard (øverstbefalende for det Indiske ocean, ALINDIEN). Operationen finder sted 2000 sømil fra Europas kyster og medvirker til at sikre en større interoperabilitet mellem den franske og den danske flåde, og viser samtidig vores nationers tilslutning til Havretskonventionen og vores vilje til at sikre retten til fri sejlads.

Danmark sikrer også, udover kommandoen med AGENOR, EMASoH missionens diplomatiske komponent ved den særlige civile repræsentant, Danmarks ambassadør til Libyen, Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen.

Siden Danmarks overtagelse i januar har fire fregatter og tre patruljeflybesætninger været under dansk kommando. Derudover tog den danske fregat HDMS Iver Huitfeldt, ligeledes del i operation AGENOR mellem september og november 2020. To fartøjer tager i øjeblikket del i operationen: den franske fregat FS Guépratte og den belgiske fregat BNS Leopold I.

Ved overdragelsesceremonien den 17. april modtog de danske soldater, som nu er afløst af endnu et dansk bidrag til staben på flådebasen, den franske médaille commémorative med inskriptionen ”Ormuz” (fransk for Hormuz).

For mere info:
European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz
FHQ DIR STRATCOM-O (CPAO-O)
Email: ljj.v.poelgeest@mindef.nl

www.twitter.com/EMASOH_AGENOR

Dernière modification : 23/04/2021

til top