Klassebesøg på det Thottske Palæ [fr]

<smoothgallery|id_article=5179>

Elever fra 6. klasse på Prins Henriks Skole og deres lærere besøgte tirsdag den 13. marts den franske ambassade. Vicerektor og historiker, fru Birthe Zeuthen, og fru Karina Hoffmeyer, som er assistent i Kancelliet og medlem af det Thottske Palæs videnskabelige komité, viste klassen rundt og fortalte dem om palæets historie og kunstgenstande.

Chargé d´affaire a.i, Grégor Trumel, præsenterede derefter hans arbejde og besvarede spørgsmål om diplomatiet og ambassadens role.

Dernière modification : 20/08/2012

til top