Jagtvåben

Indførsel af jagtvåben til Frankrig

A) Turistophold :

Følgende dokumenter skal forevises:

- invitation til jagt

- europæisk våbenpas (dansk politi)

Der kan indføres:

- max. 3 jagtvåben

- 100 patroner pr. våben.

B) Bosættelse

TILLADELSE SKAL INDHENTES INDEN INDFØRSLEN

Følgende dokumenter skal forevises:

- vedlagte formular i 3 eksemplarer (dækker også amunition) :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11290.do

og disse skal stiles til :

Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau E/2
11, rue des deux Communes
93558 Montreuil cedex

Tlf : (00 33) (0)1 57 53 46 79/80 eller 1 57 53 47 10

hvorefter tilladelsen kan udstedes.

Dernière modification : 23/02/2015

til top