Jagtvåben

Indførsel af jagtvåben til Frankrig

Følgende dokumenter skal forevises:

- invitation til jagt

- europæisk våbenpas (dansk politi)

Der kan indføres:

- maks. 3 jagtvåben

- 100 patroner pr. våben.

- Forudgående tilladelse fra de franske toldmyndigheder som skal indhentes inden indførslen

Følgende dokumenter:

- vedlagte formular i 3 eksemplarer (dækker også ammunition) (skal udfyldes med blokogstaver) :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11290.do

- kopi af pas

- kopi af våbentilladelse

skal stiles til :

Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau E/2
11, rue des deux Communes
93558 Montreuil cedex

Tlf : (00 33) (0)1 57 53 46 79 eller (00 33) (0)1 57 53 46 80

hvorefter tilladelsen kan udstedes.

Dernière modification : 04/01/2018

til top