Interview med den franske ambassadør (Lokaleguiden - marts 2012) [fr]

Frankrigs ambassadør:

Det Thottske Palæ en dansk kulturjuvel

Den franske ambassadør i Danmark, Véronique Bujon-Barré, pointerer, at de næste års store renovering af den historiske ambassade-ejendom kommer til at ligge i de mest professionelle, kompetente hænder.

De kommende års omfattende renovering af Det Thottske Palæ er et dansk-fransk projekt, der sker i regi af statslig restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Til at lede projektet, har det franske udenrigsministerium valgt det førende franske arkitektfirma inden for bygningsrestaurering 2BDM, der vil arbejde side om side med de danske arkitekter.

"Renoveringen af facaden samt restaureringen af farverne, som er udvalgt af den franske arkitekt Nicolas Jardin tilbage i 1763, bliver første skridt i arbejdet. Det næste bliver at styrke tilgængeligheden af bygningen samt at reorganisee ambassadens afdelinger, når palæet fremover også skal huse vores konsulat og økonomiske afdeling.

Den aktuelle restaurering vil adskille sig fra tidligere projekter, fordi den ikke alene sigter efter at restaurere palæets udseende i sin helhed, men også vil genbruge de materialer og teknikker, som håndværkerne brugte dengang.

Traditionelle materialer og teknikker såsom kalkvand, høroliemaling og hvidtning vil give ejendommen en uvurderlig æstetisk effekt og betyde bedre fremtidsikret bevaring af dette storslåede palæ," understreger Véronique Bujon-Barré.

Den juridiske uddannede ambassadør, der har været Frankrigs højeste repræsentant i Danmark siden oktober 2010, betragter det som et privilegium at kunne have sin daglige arbejdsdag i så stemningsfulde, historiske rammer i hjertet af København.

Kunst som statens ornament

"Nogle kunne måske være overrasket over, at en ambassade kan få lov til at bo og arbejde i så storslåede rammer, men ordene som Johan Hartvig Ernst Bernstorff sagde i sin tid som Frederik V.s udenrigsminister, er stadig lige aktuelle: "Kunst er statens ornament".

Senere har forfatteren Catherine Clément i bogen om Frankrigs ambassader og diplomatiets kulturskatte skrevet, at hvis en ambassade skal have succes, så skal den kunne behage:

"Fra det øjeblik en ambassade kan behage, vil den kunne klare alt."

Jeg kan forsikre, at den franske stat er sig fuldt bevidst om sit ejeransvar for denne juvel fra den danske kulturarv, og vi vil gøre vores absolut bedste for, at renoveringen vil forløbe så optimalt som overhovedet mulig," siger ambassadøren.

"Palæet er en kulturarv, som det bestemt også er vores ansvar at videreføre samt udbrede kendskabet til, hvilket vi også allerede har gjort i en lang årrække, når vi for eksempel hvert år åbner dørene til palæet på den københavnske Kulturnat.

Diplomatiet har jo tradition for at holde fast i de historiske relationer mellem landene. Det Thottske Palæ er på samme tid både dansk kulturarv og fransk repræsentation og derfor et kostbart vidne til de to landes fælles historie."

Dansk-franske mødested nr. ét

Den storladne franske ambassadebygning på Kgs. Nytorv bruges i videst mulige omfang til repræsentative formål året rundt.

Det Thottske Palæ er nemlig par excellence det dansk-franske mødested i København i adskillige henseender.

"I første række er det den diplomatiske dimension, der er kernen i vores arbejde. Det er i diplomatiets regi, at vi organiserer forskellige frokoster med politiske samarbejdspartnere, den danske presse, konferencer samt møder med franske personligheder på besøg i Danmark.

Men også ved arrangementer omkring kultur, kunst, de højere videregående uddannelser, konferencer, koncerter, debatter med videre giver os mulighed for at udbrede den franske kultur og styrke det franske netværk i Danmark," siger Véronique Bujon-Barré.

"Palæet lægger også ramme til forskellige fransk-relaterede PR-begivenheder i samarbejde med ambassadens Handelsafdeling og det franske institut i Danmark - det være sig udstillinger, prisoverrækkelser og så videre.

Det er nemlig muligt at udleje salonerne til udvalgte begivenheder med relation til Frankrig, og i forbindelse med vores forestående renovering har vi åbnet mulighed for, at virksomheder kan leje reklameplads på vores stilladser. Vi håber, at vi ad denne vej kan bidrage til at finansiere lidt af omkostninger til restaureringen af palæfacaden."

EU-møder i foråret

Her i årets første halvdel vil den franske ambassade desuden lægge saloner til en række møder, der følger i kølvandet af forårets danske EU-formandskab.

"Danmarks formandskab for den europæiske union er også for den franske ambassade årets vigtigste begivenhed og vil så absolut øge ambassadens aktiviteter.

Da Frankrig og Danmark er samarbejdspartnere under EU-formandskabet, bliver dette formandskab en exceptionel anledning til at styrke båndet og samarbejdet mellem vores to lande.

I samarbejde med de danske myndigheder glæder vi os til at mobilisere ambassadens afdelinger til at bidrage bedst muligt til disse møder," siger Frankrigs ambassadør i Danmark med adresse på Kgs. Nytorv.

Læs meget mere på

Dernière modification : 08/03/2012

til top