International dag for biodiversitet 22/05/2018 [fr]

I forbindelse med Earth Hour d. 24. marts advarede den franske præsident Emmanuel Macron om den tvingende nødvendighed af, at vi mobiliserer os for at bevare vores biodiversitet:«Vi er ikke blot i gang med at tabe kampen mod klimaforandringerne, vi er ved at tabe kampen mod biodiversiteten undergang».

PNG

I anledning af den internationale dag for biodiversitet vil vi se lidt nærmere på, hvad der står på spil, når vi taler om dette begreb: Hvorfor er biodiversiteten truet? Hvorledes angår det os? Hvilken politik fører Frankrig på området?

Hvad er biodiversitet?

Ordet biodiversitet er en sammentrækning af biologisk og diversitet. Som resultat af den levende verdens langvarige og langsommelige evolution på hele planeten, omfatter biodiversiteten alle naturlige miljøer og former for liv (planter, dyr, svampe, bakterier osv.)

Klima og biodiversitet: en bekymrende kendsgerning

Klimaets variationer er ansvarlige for utallige arters uddøen og opståen, men også for forandringer i de menneskelige samfund. Eksperterne vurderer således, at ud af de 5 til 100 millioner arter, som beboer vores planet, vil halvdelen af de nulevende arter kunne uddø inden for et århundrede, når man tager den nuværende udrydelseshastighed i betragtning, 100 til 1000 gange højere end den naturlige hastighed. Nogle forskere mener, at en sjette masseuddøen af arterne er i gang med at finde sted. Den sidste var dinosaurenes uddøen for 65 millioner år siden. Den strakte sig over flere hundrede millioner af år, hvorimod den aktuelle proces, som næsten udelukkende er forbundet med menneskelige aktiviteter, går meget hurtigere.

Biodiversiteten påvirker klimaet på lokalt plan og har også indvirkning på de store biogeokemiske cyklusser, som reguleringen af verdens klima afhænger af. Ikke desto mindre, når man ser ud over klimaudfordringerne, er denne internationale dag en oplagt lejlighed til at gøre den brede befolkning bevidst om biodiversitetens vigtighed for vores samfunds stabilitet.

Hvilke politiske initiativer har Frankrig taget?

Frankrigs nationale strategi for biodiversiteten /2004) har gjort Frankrigs engagement i henhold til FNs Biodiversitetskonventionmere konkret. Med den såkaldte lov om genvindelsen af biodiversiten, naturen og lanskaberne rustede Frankrig sig i august 2016 med forstærkede principper og nye værktøjer til at møde de udfordringer, som er forbundet med svækkelsen af biodiversiteten og klimaændringer. Denne lov oprettede bl.a. l’Agence française pour la biodiversitéden franske styrelse for biodiversitet), som er en vigtig instans til at hjælpe aktørerne inden for biodiversitet og landplanlægning.

For helt nyligt annoncerede den franske Minister for den Økologiske og Solidariske Overgang, Nicolas Hulot, at Frankrig vil huse den næste kongres for Den Internationale Union for Naturbevarelse (UICN) i 2020 i Marseille, hvor 80 stater, omkring 100 statslige organer og 1000 NGO’er vil samles: «Idéen er at Frankrig tager sin del af ansvaret, at vi beskytter økosystemerne, at vi stopper med at forurene naturen, at vi stopper med at kunstiggøre jorden».

Ministeren annoncerede desuden forberedelsen af en tværministeriel plan for biodiversiteten (Plan Biodiv2020). For at inddrage borgerne i udfærdigelsen af denne plan, vil en online platform være åben mellem d. 18. maj og d. 8. juni 2018. Borgerne inviteres her til at komme med deres mening om fem temaer: livskvalitet og sundhed, produktion og forbrug, natur og territorier, et engageret samfund, international handling. Endelig vil Frankrig få formandskabet for G7 i maj-juni 2018 og vil i den anledning mobilisere partnerne i forhold til biodiversitetstemaet.

Giv din mening for at bidrage til udfærdigelsen af den fremtidige plan til fordel for biodiversiteten:  https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr/

Dernière modification : 25/05/2018

til top