Institut français du Danemark

JPEG

Institut français du Danemark er en offentlig fransk organisation beliggende i København, der fungerer som kulturelt, sprogligt og videnskabeligt bindeled mellem Danmark og Frankrig. Udveksling og debat mellem intellektuelle, forskere og kunstnere er en central del af vores aktivitet. Vi bestræber os på at promovere franske og fransksprogede initiativer, som strækker sig fra ny kunst og kultur til pædagogik og forskning, over for både danske institutioner og for det brede publikum.

I samarbejde med danske og franske organisationer, arrangerer, støtter og opmuntrer vi hvert år til nye fransk-danske projekter, arrangementer og netværksaktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet mellem de to lande, udbrede kendskabet til Frankrig og fransk kultur i Danmark samt styrke den internationale dialog mellem Danmark og Frankrig.

Internet side : http://www.institutfrancais.dk/da/

Dernière modification : 09/10/2020

til top