Indrejseformaliteter

De skal medbringe :

- De dokumenter og visa, der er påkrævet ifølge de internationale konventioner og de til enhver tid gældende regler

- og med forbehold for de internationale konventioner, de dokumenter, der har tilknytning til formålet med og betingelserne for opholdet. Desuden skal De, hvis det er relevant, medbringe dokumentation af eksistenssmidler og garanti for mulig tilbagerejse.

Påkrævede dokumenter for indrejse til Frankrig

I fald De ønsker at udøve en profession, skal De være forsynet med den nødvendige dokumentation i relation til denne.

Senest tre måneder efter at De er ankommet til Frankrig, skal De være i besiddelse af en opholdstilladelse, medmindre De har statsborgersskab i et land, der er medlem af EU.

En opholdstilladelse er ikke længere et krav for unionsstatsborgere.

Midlertidig dispensation for opholdstilladelse

Hvis De opholder dem i Frankrig og har et visum, der er gyldigt i en periode på mellem tre og seks måneder, som har betegnelsen “midlertidig dispensation for opholdstilladelse“, er De ikke forpligtet til at søge om opholdstilladelse i den periode, hvor visum er gyldigt.

Dernière modification : 03/10/2014

til top