Franske virksomheder på skandinaviske spor [fr]

Den 4. og 5. maj havde den Franske Ambassade besøg af en delegation af franske virksomheder til et seminar om de store jernbaneinfrastruktur- og by transportprojekter i Skandinavien.

JPEG

Seminaret var organiseret af Business France, Ambassadens Handelsafdeling. Frankrigs Ambassadør, François Zimeray, åbnede seminaret som fandt sted hos Banedanmark. De tretten forudvalgte franske virksomheder deltog både for at få oplysninger om igangværende og fremtidige projekter, men også for at møde projekternes nordiske ledere. Projekterne vedrører både jernbaneinfrastruktur i Danmark, Sverige og Norge, men også de store metro- og letbaneprojekter i de største danske byer: København samt Region Hovedstaden, Odense og Aalborg. Om eftermiddagen havde de franske virksomheder mulighed for at møde de skandinaviske projektledere i B2B møder og præsentere deres kompetencer. Som afslutning på dagen afholdtes en reception på Ambassadørens residens, Det Thottske Palæ, hvor deltagerne havde mulighed for at networke på mere uformel vis.

JPEG

Den 5. maj fortsatte de franske virksomheders individuelle møder med potentielle danske samarbejdspartnere. Disse møder fandt sted i Tivolis Kongrescenter, hvor også den årlige danske Banekonference, som samler alle danske og skandinaviske aktører inden for jernbanesektoren, fandt sted. Der blev afholdt mere end 70 møder i løbet af den 4. og 5. maj.

Den Franske Ambassade takker alle franske og skandinaviske deltagere og glæder sig over, at arrangementet igen i år var en stor succes.

Dernière modification : 30/05/2015

til top