Franske universiteter besøgte Ørestadsregionen d. 16. og 17. november - en genoplivelse af det fransk-skandinaviske samarbejde? [fr]

17 franske ingeniørskoler, universiteter og teknologiske universitetsinstitutter deltog midt i november i møder på institutionelt plan med repræsentanter fra danske og svenske videregående uddannelsesinstitutioner.

I løbet af to dage – én i hvert land – kunne de franske deltagere stifte bekendtskab med eller uddybe deres kendskab til det skandinaviske uddannelsessystem, hvilket blandt andet gav dem en forklaring på den ulighed, som karakteriserer studentermobiliteten mod Frankrig.

I København startede dagen med to oplæg. Det ene blev hold af en repræsentant fra Styrelsen for International Uddannelse, det andet af Den Franske Ambassades videnskabsattaché, Thomas Caniard. Oplæggene gav de deltagende institutioner et overblik over de største udfordringer i forbindelse med det fransk-danske samarbejde både fra en dansk og en fransk synsvinkel. Vigtigheden af engelsksprogede kursusprogrammer i uddannelsesinstitutionernes kursusudbud blev således et centralt samtalepunkt blandt deltagerne.

Repræsentanterne for de franske skoler blev efterfølgende inddelt i mindre grupper for at besøge forskellige danske videregående uddannelsesinstitutioner alt efter deres faglige interessefelter og de samarbejdsmuligheder, som disse danske institutioner kunne tilbyde dem. Formiddagen bestod således af besøg af IT-Universitetet, DTU og det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Om eftermiddagen besøgte franskmændene Campus Ballerup, som huser Københavns Ingeniørhøjskole og Ålborg Universitets københavnerafdeling.

I Lund var hele formiddagen afsat til oplæg, som skulle give de franske deltagere det mest fyldestgørende billede af den svenske situation. De kunne således høre forskellige specialisters synspunkter på det videregående uddannelsessystem i Sverige, på internationaliseringen af det videregående uddannelsessystem i Europa gennem oprettelsen af nye internationale samarbejder såsom dobbelt diplomordningen. Det Teknologiske Universitet i Troyes (UTT – Université Technologique de Troyes) delte herefter deres praktiske erfaring inden for fransk-svensk samarbejde med de øvrige deltagere. En mere forskningsrelateret præsentation af the European Spallation Source gav deltagerne en idé om regionens akademiske fortræffelighed. Endelig gav en repræsentant fra den svenske uddannelsesstyrelse, som er ansvarlig for Erasmusprogrammet, nogle statistiske oplysninger omkring den aktuelle udveksling mellem Sverige og Frankrig.

Eftermiddagen bestod af møder mellem franske universitetsfolk og svenske deltagere fra hele Ørestadsregionen.

De institutionelle møder mellem franske og skandinaviske repræsentanter fra de tre deltagerlandes videregående uddannelsessystemer understregede i hvor høj grad særligt de engelsksprogede kursusprogrammer er interessante for de udvekslingsstuderende. Møderne gav ligeledes de franske deltagere et første indblik i den skandinaviske levevis, som værdsættes så højt blandt franske studerende. Møderne åbnede med stor sandsynlighed dørene for nye samarbejder og nye udvekslinger.

Dernière modification : 11/12/2013

til top