Fransk-Danske Relationer - Politik

Danmark og Frankrig har ofte nærliggende holdninger angående EU. For eksempel under det sidste danske formandskab (andet halvår af 2002) og siden under udarbejdelsen af den nye forfatningstraktat. Derudover har franskmænd og danskere en lignende tilgang til mange internationale sager. Man kan endda tale om en enslydnede analyse af adskillige store politiske spørgsmål af international karakter (forholdet til Rusland og de østeuropæiske lande, fredsprocesserne i Mellemøsten, hjælp til udvikling - særligt i Afrika, etc.)

De bilaterale forbindelser mellem Frankrig og Danmark bliver opretholdt gennem adskillige besøg af danske politikere i Frankrig og franske politikere i Danmark. (Se "Bilaterale officielle besøg")

Ud over de hyppige officielle besøg er der også den nære, daglige forbindelse mellem de to befolkninger. Vores landsmænd - hvoraf næsten 5000 bor her permanent - besøger Danmark oftere og oftere, og danskerne har inden for de sidste par år gjort Frankrig til deres foretrukne rejsemål. Næsten 700.000 (svarende til 12% af den danske befolkningen) besøger os årligt. Det er uden tvivl disse forbindelser, der kommer til at ændre de få misforståelser og uforstående holdninger, der stadig eksisterer mellem vores to lande og folkeslag, der på den ene side er så forskellige og på den anden side i den grad ønsker at lære af hinanden.

Dernière modification : 06/07/2020

til top