Frankrigs minister for ligestilling, mangfoldighed og lige muligheder, Elisabeth Moreno, besøgte Danmark [fr]

I forbindelse med WorldPride aflagde den franske minister for ligestilling, mangfoldighed og lige muligheder besøg i København den 17. august for at understrege Frankrigs fulde engagement i at fremme og forsvare de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle (LGBT+), som alt for ofte er ofre for diskrimination, chikane, vold, vilkårlig anholdelse og endog mord.

Sammen med Helena Dalli, EU-kommissær for ligestilling, og Björn Berge, vicegeneralsekretær i Europarådet, deltog ministeren i den afsluttende session på den første dag af WorldPrides store menneskerettighedskonference, om EU’s rolle i forbindelse med integrationen af LGBT+ personer i Europa og i verden.

Under sit besøg mødtes Elisabeth Moreno desuden med H.K.H. Kronprinsessen for at drøfte menneskerettighedssituationen i verden og især for LGBT+ personer.

Afsluttende session på den første dag af WorldPrides store menneskerettighedskonference, om EU's rolle i forbindelse med integrationen af LGBT+ personer i Europa og i verden.
Afsluttende session på den første dag af WorldPrides store menneskerettighedskonference, om EU's rolle i forbindelse med integrationen af LGBT+ personer i Europa og i verden.
Sveriges minister for ligestilling Märta Stenevi
Møde med H.K.H Kronprinsessen
Møde med H.K.H Kronprinsessen
Møde med Michael O'Flaherty, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Møde med Michael O'Flaherty, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Møde med Karen Melchior, medlem af Europa-Parlamentet, og Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget.

Elisabeth Moreno mødtes derudover med Michael O’Flaherty, direktør for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Forud for det kommende franske formandskab for Ministerrådet understregede ministeren Frankrigs engagement i Unionens værdier, der er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, navnlig princippet om ikke-diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.

Ministeren mødtes ligeledes med Märta Stenevi, den svenske minister for ligestilling, samt Karen Melchior, medlem af Europa-Parlamentet, og Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget.

Endelig deltog ministeren i en reception på den franske ambassade i Danmark til ære for de franske atleter, der deltager i Eurogames.

Dernière modification : 18/08/2021

til top