Frankrig overtager formandskabet for G20 [fr]

<embed src=

"http://www.elysee.fr/president/root/plugins/playermini/VideoPlayer.swf?config=http://www.elysee.fr/president/root/items/xml/player.251.xml&itemid=21121&menuOnOutside=false"

type="application/x-shockwave-flash" class="ezls-6" height="350" width="500"allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" />

PNG

www.g20-g8.com : hjemmeside for det franske G20-G8 formandskab

G20 gruppen består af 19 lande (Sydafrika, Tyskland, Saudi Arabien, Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Syd Korea, USA, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Storbritannien, Rusland, Tyrkiet) samt Den Europæiske Union. Medlemslandene mødes til regelmæssige møder, hvor de repræsenteres ved deres regeringschefer og nationalbankdirektører. Institutionen blev grundlagt på fransk foranledning i 1999 som konsekvens af 90ernes finanskriser. Gruppens overordnede formål er at styrke det internationale samarbejde mellem ilande og ulande.

På fransk opfordring mødtes G20 landene for første gang på stats- og regeringschefs niveau i november 2008, hvor der blev truffet beslutning om at koordinere medlemslandenes svar på den finansielle og økonomiske krise. Den franske præsident erklærede ved FN’s generalforsamling i september 2008 at: ”Det er de 20 største økonomiers stats- og regeringschefers pligt at mødes inden året er omme for at diskutere, hvad vi har lært af den værste finanskrise siden 1930erne.”

Frankrig overtog formandskabet for G20 fra Korea efter topmødet i Seoul afslutning, som blev afholdt den 11. og 12. november 2010. Fra januar 2011 vil Frankrig ligeledes være vært for G8. Frankrig vil afholde det næste G20 topmøde i begyndelsen af november 2011 i Cannes.

JPEG

Læs mere :

- Hjemmeside for det franske G20-G8 formandskab

- På Elysées hjemmeside

- På hjemmesiden for Frankrigs permanente repræsentation ved FN

Dernière modification : 11/12/2013

til top