Françoise Massets bortgang [fr]

Det er med stor sorg, at Frankrigs ambassade i Danmark må meddele, at Françoise Masset er gået bort den 30. marts 2014.

Françoise Masset var gift med Jean-Pierre Masset, tidligere fransk ambassadør i Danmark, og boede i København fra 1998 til 2001. Ligesom sin mand, elskede hun Danmark, det danske sprog, den danske kultur og i særdeleshed danskerne. Hendes tilknytning til Danmark var stærk og; tilbage i Frankrig, fortsatte hun med at forbedre sit dansk og var formand for foreningen Association France-Danemark i Paris fra 2010 til 2012.

Françoise Massets store venlighed, professionalime og dybe medmenneskelighed vil blive husket af ambassadens personale, der har haft æren og glæden kende hende.
Vores dybeste og varmeste medfølelse går til hendes familie i denne svære tid.

NEKROLOG

af Birte Zeuthen vicerektor på Prins Henriks Skole

Den 30. Marts 2014 afgik Françoise Masset ved døden efter længere tids alvorlig sygdom. Hendes mange venner i Danmark modtog nyheden med stor sorg.

Françoise og hendes mand, den tidligere franske ambassadør Jean-Pierre Masset, ankom til Det Thottske Palæ, den franske ambassade i København, hen på efteråret 1998. I de 3 år de opholdt sig her, gjorde de en helt usædvanlig indsats for at lære den danske kultur og det danske sprog at kende. De modtog og besøgte ivrigt deres mange danske venner, som de også senere bevarede en nær kontakt med, og de lod sig interviewe i dansk tv, på dansk, efter få måneder i København. Senere fortsatte de fra Paris med at arbejde for den dansk-franske forståelse både privat og i « L’Association France-Danemark ».

Françoise var historiker, og efter at være vendt tilbage til Frankrig, kastede hun sig med stor entusiasme ud i et større historieprojekt sammen med en dansk-fransk gymnasieklasse fra Prins Henriks Skole. Emnet var en sammenligning af situationen i Sønderjylland og i Alsace-Lorraine efter 1. Verdenskrig.

Projektet var klassens bidrag til en konkurrence udskrevet af historielærerforeningen for gymnasiet med temaet « Brug og misbrug af historien ». Et sådant emne var naturligvis lige noget for Françoise, der deltog aktivt og bidrog med vigtigt fransk kildemateriale.

Selvom vi ikke vandt konkurrencen, tabte vi den heller ikke, for eleverne var blevet en hel del mere historiebevidste og kildekritiske, ikke mindst på grund af Françoises kompetente og inspirerende medvirken.

Og sådan var det altid med Françoise. Hun kombinerede venlighed, tolerance og engagement, med store krav til faglighed og respekt for det arbejde, der skulle laves.

Françoise og Jean-Pierre Masset havde opholdt sig i mange andre lande end Danmark, og overalt var situationen den samme. Det var afgørende for dem at kende kulturen og sproget. Hvor end de var udstationeret fik de nære venner, unge og gamle, der med stor respekt og taknemmelighed vil mindes deres møde og bekendtskab med de to bedste ambassadører for både Frankrig og for medmenneskelig forståelse, man kan forestille sig.

Dernière modification : 02/05/2014

til top