Fra spørgsmålet: Hvad er et menneske? til spørgsmålet Hvem er vi? [fr]

Hvordan kan en filosof fortolke den russiske filmskaber Andreï Tarkowskis udsagn, når han fastslår at "vor tids problem er at holde spørgsmålet om mennesket åbent"? Måske er det ved ikke at modstille men ved blot at skelne mellem de to spørgsmål "Hvad er et menneske" og "Hvem er vi". Martin Heidegger og Paul Ricoeur har begge bidraget til at tænke en hermeneutisk ellipse med to brændpunkter, der kan udrede overlapningen af disse to spørgsmål, som anes allerede i Sofokles’ to ødipustragedier.

Tid: Mandag den 2. juni 2008 kl. 17-18.30

Sted: Det Thottske Palæ, Kongens Nytorv 4

S.U. senest torsdag den 29. maj 2008 til Lena Nebsager: sciences@ambafrance-dk.org

Sprog: fransk

Dernière modification : 24/02/2009

til top