Første fransk-danske forskningsworkshop om droner [fr]

Udviklingen og brugen af droner oplever en stigende interesse. Både den akademiske verden og erhvervsliver ønsker at udvikle denne teknologi og dens anvendelsespotentiale, men de er samtidig meget opmærksomme på de samfundsmæssige og etiske udfordringer, som brugen af droner medfører.

JPEGDen danske regering har således planlagt at udvikle overvågnings- og kommunikationssystemer til Grønland. Det er ingen nyhed, at den globale opvarmning gør den arktiske zone mere tilgængelig, og de videnskabelige og økonomiske aktiviteter (udvinding af naturressourcer eller maritim transport) tager til i stort omfang. Droner kan således være løsningen på særlige behov under disse breddegrader: redningsaktioner (almindeligvis kendt under betegnelsen SAR ”Search And Rescue”), turisme, miljøovervågning eller maritimt opsyn…

I oktober 2014 etablerede Danmarks Tekniske Universitet (DTU) et forskningscenter om droner,« DTU Space Dronecenter » med henblik på at skabe synergi mellem DTUs forskellige institutter og eksterne samarbejdspartnere. Centerets hovedinteresse er højpræcisionsnavigation og brugen af droner i den arktiske infrastruktur, idet sådanne tekniske hjælpemidler forekommer ideelle i disse områder, hvor menneskelig arbejdskraft er begrænset.

DTU Space Dronecenter og det Franske Institut i Danmark/Den Franske Ambassade har i fællesskab organiseret den første dansk-franske workshop om droner. Dette ”introduktionsmøde” var organiseret med henblik på at skabe en første kontakt mellem videnskabsfolk fra de to lande og tilbyde et forum for fælles interesseudveksling, samt grobund for fremtidige nye forskningssamarbejder.

Den 26. og 27. februar mødtes franske og danske forskere for at præsentere de ekspertiseområder, som deres laboratorier beskæftiger sig med (Ecole Nationale d’Aviation Civile, LAAS, ONERA, LaBRI, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, DTU, Aarhus Universitet…). De forskellige, meget tekniske, tematikker omhandlede Arktis, kommunikation over lange afstande, sværme af droner, samt beslutningsautonomi. Repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra DTUs Afdeling for Forskning og Relationer præsenterede europæiske samarbejdsprogrammer som COST (”European Cooperation in Science and Technology”) og Horizon 2020. Endelig er det også værd at nævne deltagelsen af Infortrons tekniske direktør (Infotron er droneafdelingen hos gruppen ECA).

JPEGWorkshoppen blev afholdt på DTUs Skylab (en slags ”fablab”, som på et cirka 1000 m² stort areal stiller talrige tekniske værksteder til fri benyttelse for fremtidige iværksættere blandt de ingeniørstuderende) og blev rundet af med en udbytterig idéudveksling mellem studerende og forskere. En gruppe studerende forklarede således, hvordan de håber via et dronesystem at kunne vise vej for de mange festivaldeltagere i Roskilde og således undgå uforudsete og farlige situationer. Adskillige studerende udviste interesse for et universitetsophold i nogle af de franske laboratorier, som deltog i workshoppen.

Workshoppen gjorde det således muligt at skabe en god første kontakt mellem de to landes forskermiljøer. Vi kan allerede fremhæve en fælles deltagelse i det europæiske samarbejdsprogram COST og fremtidig udveksling mellem DTU og ENAX eller laBRI. Idéen om en opfølgende workshop i Frankrig blev nævnt og lover om et tæt samarbejde på langt sigt.

Foto: Parrot

Dernière modification : 25/03/2015

til top