Foredraget "Democracy in the European Union" [fr]

<smoothgallery|id_article=4850>

Centre of Excellence Jean Monnet fra Copenhagen Business School organiserede d. 7. juni 2011 foredraget “Democracy in the European Union today: Parliaments, Processes and Perceptions”, med støtte fra den Franske Ambassade og Institut Français du Danemark.

Lider Den Europæiske Union under demokratiske mangler eller er dette et problem, som de enkelte medlemsstater selv har skabt? Det internationale foredrag bidrog til at forstå de demokratiske processer fra tre forskellige synspunkter: de nationale parlamenter, beslutningsprocesserne i Bruxelles og de nordiske statsborgeres opfattelse af Den Europæiske Union. Tre kendte forskere præsenterede deres nyeste projekter, og Susanna Boras, direktør for Centre of Excellence Jean Monnet, satte gang i følgende diskussioner.

Thomas Christiansen, forsker på Maastrichts Universitet, præsenterede sin forskning om forbindelser mellem de nationale parlamenter og Den Europæiske Union.

Renaud Dehousse, direktør for Sciences Po Paris’ Institut for Europæiske Studier, fortalte om gennemsigtigheden i de europæiske lovgivingsmæssige processer, især i de tilfælde hvor der er en hurtig overstemmelse i den fælles beslutningsprocedure.

Til sidst præsenterede Marlene Wind, professor på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, sit forskingsprojekt vedrørende demokratiske begreber og danske og nordiske statsborgeres accept af EUs supranationale styreformer.

Dernière modification : 09/06/2011

til top