Foredrag med filosoffen Mauro Carbone på Biblioteket på det Franske Institut d. 26. april - på foranledning af Det danske selskab for fransksproget filosofi [fr]

JPEG

La Société Danoise de Philosophie de Langue Française (SDPLF) havde inviteret filosoffen Mauro Carbone til København. Her holdt han et spændende foredrag på Institut Français du Danemark tirsdag d. 26. april.

Foredraget, som havde titlen "Les idées sensibles entre vie et philosophie" ("De sanselige idéer mellem liv og filosofi"), tog udgangspunkt i de idéer, som skitseres i det sidste kapitel af Merleau-Pontys ufærdige manuskrift - Merleau-Ponty, hvis brutale død for 50 år siden mindes på hans dødsdag d. 3. maj.

Mauro Carbone er den første italienske professor, som er blevet udnævnt som "professeur des universités françaises". Han arbejder på Fakultetet for Filosofi på Université Jean Moulin Lyon III, hvor han er professorr i estetisk filosofi.

Mauro Carbone præsenterede konceptet "sanselige idéer" og kom bl.a. ind på den proces, som han kalder "idéation" (idéernes skabelse), som rummer vigtige begreber som resonans og det, som er "hult", passivitet/aktivitet, subjekt/objekt, konception/institution...

Et resumé på fransk af foredraget kan læses her.

Dernière modification : 29/04/2011

til top