Forberedelseskurser til eliteskolerne

For at blive optaget på et forberedelseskursus (classe préparatoire) skal den studerende kunne dokumentere gode karakterer i det forudgående skoleforløb. Optagelsen sker på baggrund af en ansøgning vedlagt eksamensbeviser. Forberedelsen varer to år, foregår på et gymnasium eller en privatskole og fører frem til en optagelsesprøve (concours) på den eller de eliteskoler, man søger ind på. Det er normalt at gå til optagelsesprøve på flere skoler og så foretage det endelige valg blandt de skoler, hvor man består optagelsesprøven.
Der findes tre forskellige typer forberedelseskurser, der fokuserer på henholdsvis naturvidenskab, litteratur og økonomi.

Hver af de tre grene har forskellig fagfordeling:
Naturvidenskab : Forbereder til optagelsesprøve på eliteskoler med teknisk og naturvidenskabeligt indhold (gymnasielærer-, underviser- og forskeruddannelser, ingeniørskoler, militærakademier og veterinærskoler). Inden for den naturvidenskabelige gren kan man vælge et forberedelseskursus med særligt fokus på:

| Matematik - fysik |

MP

|
| Fysik - kemi |

PC

|
| Fysik - teknologi |

PT

|
| Biologi - kemi - fysik - geografi - geologi |

BCPST

|
| Teknologi og industri |

TSI

|
| Teknologi - fysik - kemi |

TPC

|
| Veterinær
(varer 1 år) |

forbereder til dyrlægestudiet

|

 

Litteratur : Vidtfavnende undervisning inden for mange forskellige fag som forberedelse til underviser- og forskeruddannelser (Ecoles Normales supérieures), til den højere skole for arkivarer og bibliotekarer (Ecole des Chartes), men også til studier i statskundskab (Instituts d’Etudes Politiques) og til handelshøjskoler.

konomi og handel : Disse kurser forbereder til optagelsesprøve på handelshøjskoler. Man kan vælge flere forskellige grene: Naturvidenskab, økonomi, teknologi og ledelse.


På undervisningsområdet er Frankrig opdelt i en række administrative enheder, såkaldte académies. Hvert af de 30 akademier dækker et afgrænset geografisk område.

Liste over forberedelsesklasser i hvert enkelt område (akademi) eller for de enkelte fagområder:
Naturvidenskab->http://195.83.249.62/cpgelst/cpgeCrp_sc.htm]
Litteratur->http://195.83.249.62/cpgelst/cpgeCrp_li.htm]
Økonomi og handel->http://195.83.249.62/cpgelst/cpgeCrp_gn.htm]

Dernière modification : 10/03/2006

til top