Fødsel [fr]

Der gives her et resumé af de informationer, som findes på den fransksprogede hjemmeside. Hvis De gerne vil have detaljerede oplysninger, bedes De følge links til den franske del.

Vigtigt : Vi bliver ikke automatisk informeret af sognene eller rådhusene, når der sker ændringer i en fransk statsborgers civilstand.


Et barn, som bliver født i Danmark af mindst én fransk forældre, bliver også fransk statsborger.

Når barnet vil blive født uden for ægteskab, tilrådes det at få registreret faderskabsanerkendelsen inden fødslen.

Når et fransk barn bliver født i Danmark :

  1. skal fødslen meddeles de danske myndigheder, og barnet skal navngives hos disse
  1. Efterfølgende skal den franske forældre bede konsulatet om at få registreret fødslen i det franske civilsstandsregister og skal bl.a. aflevere en original dansk fødsels-og navneattest eller fødsels-og dåbsattest. Barnet får derefter en fransk fødselsattest og bliver indskrevet i familiebogen.

Når registreringen har fundet sted her, kan barnet bruge sine franske rettigheder, herunder få udstedt identitetspapirer (ID-kort og/eller pas), som bevis på det franske statsborgerskab.

N.B. Det kan forekomme, at barnet bærer forskellige navne i henholdsvis Frankrig og Danmark, idet navnelovgivningen ikke er ens i de to lande.

Se også siden omkring dobbelt statsborgerskab fransk/dansk her på fransk

Information om fødsel på fransk

Information om ID-kort på fransk

Information om pas på fransk

Hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Hr. Pascal BREBION :

- på mail (på fransk, engelsk eller dansk) consulat@ambafrance-dk.org

- per telefon (på fransk eller engelsk) på (00 45) 33 67 01 72

Dernière modification : 07/11/2012

til top