Fejring af Elysée-traktaten i København [fr]

Crédits - Hasse Ferrold
Crédits - Hasse Ferrold
Crédits - Hasse Ferrold
Crédits - Hasse Ferrold
Crédits - Hasse Ferrold

Som led i vores ønske om et tættere skolesamarbejde, blev fejringen af Elysée-traktaten i år afholdt i nogle ganske særlige rammer. Den traditionelle skolefest den 22. januar fandt sted i den historiske Christian-V-Sal i Sankt Petri Kirke i centrum af København.

Kontrasten mellem det kirkelige rum og de franske og tyske elevers kunstneriske præstationer dannede rammen for den tyske og den franske ambassadørs taler om de historiske og europæiske perspektiver for Elysée-traktaten, som blev overværet af den danske børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Ministeren udtrykte sin glæde over at møde de unge elever fra 8. klasse og fra 1.g og mindede om de store fremskridt det danske EU-formandskab havde gjort på uddannelsesområdet (Erasmus Mundus). Hun lagde ligeledes vægt på nødvendigheden af at mestre sit og andres sprog og udtrykte afslutningsvis sin interesse for de internationale studentereksaminer og for undervisningen af videnskabelige fag på et fremmedsprog.

De to ambassadører planlægger at holde en elevfest til sommer, for at forene de unge fra de to skoler i den fransk-tyske ungdomsorganisations ånd.

De to ambassader mindedes desuden 50-årsdagen for Elysée-traktaten med en fransk-tysk koncert med klassisk musik. Et program med orgelspil og sang gjorde det ligeledes muligt at fejre Wagner-året (med uddrag af hans repertoire på fransk) og 25-årsdagen for Colmar Internationale musikfestival, med besøg H. Walther, tysk organist fra Colmar.

Publikum, der blandt andet talte Claus Grube, departementschef i det danske udenrigsministerium, var meget begejstret for koncerten.

I forbindelse med Elysée-traktatens 50-års jubilæum, vil der blive afholdt flere musikalske arrangementer i de kommende måneder.

Dernière modification : 05/02/2013

til top