Faldne soldater mindes. [fr]

Le Souvenir Français – Den Danske Komité

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Délégué Général: Jacques Qvistgaard

Asgaardsvej 21

1811 Frederiksberg C

Tlf: 33 21 31 73

Til orientering meddeles, at følgende pressemeddelelse vil blive udsendt den 4. november 2008.

PRESSEMEDDELELSE

Faldne soldater mindes.

Faldne franske soldater og andre krigsofre mindes på våbenstilstands­dagen tirsdag den 11. november 2008 ved, at Le Souvenir Français’ Danske Komité, De Allieredes Danske Vå­ben­fæller og Frankrigs Ambassade lægger kranse på grave og mindes­mær­ker i Kø­ben­havn.

Højtidelighederne finder sted kl. 11.00 på Assistens Kirkegård og umiddelbart derefter på Katolsk Vestre Kirkegård.

I begge højtideligheder deltager Frankrigs Ambassadør i Danmark, Belgiens og Tysklands ambassadører samt repræsentanter for Amicale Française og for Alliance Française.

Endvidere deltager repræsentanter for Hoffet, Kirkeministeriet, Forsvaret og Københavns kommune. Lycée Français Prins Henrik (Prins Henriks Skole) repræsenteres ved en elevdelegation. Ved kransenedlæggelserne deltager De Allieredes Danske Våbenfæller med en faneborg.

Før højtidelighederne på Assistens Kirkegård og Katolsk Vestre Kirkegård afholdes kl. 10.00 en guds-tjeneste, der grundet særlige forhold i år holdes i den Katolske kirke, Immaculata Kirke (Sankt Joseph Søstrene), Strandvejen 91, 2100 København Ø.

Frankrigs Ambassadør har givet tilsagn om at deltage i gudstjenesten. Enhver, der ønsker at deltage, er vel­kom­men.

Gudstjenesten ledes af sognepræst ved Sankt Ansgar Kirke, Pastor Engelbrecht med deltagelse af Domsprovst Steffen Ravn Jørgensen (Den danske Folkekirke) og medlem af Konsistoriet Myriam Sheel Larsen (Fransk Reformert Kirke). Der vil være en kort prædiken på fransk. I gudstjenesten deltager elever fra Institut Sankt Joseph med faner.

Samtidigt med højtidelighederne i København gennemfører Le Souvenir Français’ lokale komitéer lignende højtideligheder ved de franske soldatergrave i Gilleleje, Gunderup, Haderslev, Lindelse, Løgumkloster, Tinglev, Trige og Viborg. Kl. 15.00 samme dag, foretager De Allieredes Danske Våbenfæller og Le Souvenir Français’ lokale komité kransenedlæggelse på de franske soldatergrave i Helsingør.

Søndag den 9. november 2008 foretager De Allieredes Danske Våbenfæller endvidere kransenedlæggelse på soldatergrave og ved mindesmærker forskellige steder i Københavnsområdet og i Nordsjælland.

Frederiksberg, den 4. november 2008

P.k.v. Françoise Qvistgaard tlf: 29 25 76 16 e-mail: fq.ikk@cbs.dk

Dernière modification : 18/02/2011

til top