FORSVARETS OG BORGERSKABETS DAG

Forsvarets og Borgerskabets Dag kaldet "JDC" afholdes i år lørdag den 17. marts kl. 9.00 på den franske skole Prins Henrik på Frederiksberg Alle 22, 1820 Frederiksberg. Mødet forventes at vare 4 timer og omfatter en præsentation af Forsvarets forskellige arbejdsopgaver og en indledning til 1. hjælps kursus

Denne halve dag vedrører unge Franskmænd (drenge og piger), som endnu ikke har deltaget i Forsvarets og Borgerskabets Dag (tidligere kaldet Forsvarets Dag JAPD) og som er født inden den 1. januar 1996.

N.B. Hvis du er en ung mand og har dobbelt statsborgerskab - fransk og dansk - er reglerne blevet ændret i forhold til tidligere. Idet Danmark rent faktistk ikke anerkender den franske Forsvarets og Borgerskabets Dag som værende ligestillet med den danske værnepligt, skal en ung mand kun opfylde sine forpligtigelser i det land, hvor han har sin bopæl. Han vil derfor ikke blive tilsagt til den franske Forsvarets Dag og vil ikke følgelig ikke modtage bevis for deltagelse heri. Hvis du får brug for en attest, skal du rette henvendelse til Frankrig til le BSN de Perpignan, Caserne Mangin, BP 60910, 66020 Perpignan Cédex, E-mail : charles.dangestraphel@sga.defense.gouv.fr og vedlægge bevis for værnepligten her i Danmark.

Det detaljerede program på fransk er her

Hvis du gerne vil have mere at vide, kan du kigge på denne hjemmeside her:

Dernière modification : 02/02/2012

til top